Land art och showgardens

Utöver de ordinarie trädgårdarna ritade på 1700-talet, formella trädgården, köksträdgårdarna och landskapsparken, finner du under 2016-2017 tillfälliga showgardens och land art-konstverk på Gunnebo.

Land Art


I och med Gothenburg Green World 2016 placerades två naturkonstverk i större format på Gunnebo. Mellan slottsbyggnaden och teaterplatsen står Flow av den tyske konstnären Rainer Gross och på Floras kulle, mellan slottsbyggnaden och flyglarna, står belgiske Will Beckers konstverk For Nature everything is a Memory.

Land Art är en konstform som uppstod i USA under 1960-talet. Med hjälp av, och i samklang med, naturen skapas konst direkt i landskapet.

Show gardens


I boskéerna (de gröna uterummen) i södra formella trädgården, skapades två moderna trädgårdsinstallationer 2016. Den östra är inspirerad av 1600-talsträdgårdsmästaren André Mollets tankar kring hur en trädgårds skall byggas upp. Det är en svenska konstnären Nina Nilsson som tolkat Mollets ord i hans praktverk Le Jardin de Plaisir. Nina Nilsson har även inspirerats av hur rummen användes på 1700-talet, då de innehöll en volière (fågelbur) samt en fiskdamm.

I den västra boskéen har Schloss Dyck från Rhendalen skapat ett smakprov på deras slottsträdgårdar. Schloss Dyck är vida känt i Tyskland för sina fruktodlingar och ingår i samma internationella trädgårdsnätverk som Gunnebo Slott och Trädgårdar.

Mer att upptäcka


I Mölndal finns ytterligare två Land Art-konstverk; i stadsparken har brittiske Stuart Frost omformat gigantiska trädstockar till oigenkännlighet. Vid södra grinden vid Forsåkers fd. industriområde har italienske Roberto Conte skapat Janus, porten mellan det nya och gamla Mölndal.

Land Art-konstnärerna i Mölndal och på Gunnebo kommer från konstnärskollektivet och parken Arte Sella i nordöstra Italien.

Öppettider

Konstverken är tillgängliga dagtid med frivillig entréavgift.

Få vårt nyhetsbrev