Projekt Utvecklande skötsel

Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare på Gunnebo, är projektledare för Projekt Utvecklande Skötsel tillsammans med Tina Westerlund vid Göteborgs Universitet. Joakim är samverkansdoktorand vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet sedan 2015 med ett forskningsprojekt kring trädgårdens historiska hantverk. Trädgården på Gunnebo är forskningslaboratoriet i projektet.

Praktiska metoder, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte


I projektet arbetar vi med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte om bra praktiska metoder för skötsel inom tillämpningsområdena gräs, grus, häckar, fruktträd och prydnadsplanteringar. Vi vill också stärka den antikvariska medvetenheten bland trädgårdsmästare. Frågorna som undersöks i projektet är: hur anlade man och skötte man trädgårdarna tidigare i historien och hur skall vi sköta dem idag och i framtiden?

Projektets hemsida (öppnas i eget fönster)

Ett nationellt kunskapsprojekt

Projekt Utvecklande Skötsel för trädgårdsvård är ett nationellt kunskapsprojekt som pågår 2015-2017. Gunnebo Slott, Gamla Staberg, Julita, Selma Lagerlöfs Mårbacka, Fredriksdals Friluftsmuseum och Tycho Brahe Muséet är de historiska trädgårdar som deltar i projektet. Målsättningen är att dokumentera exempel på god praktik och att pröva gamla och utveckla nya skötseltekniker.

Få vårt nyhetsbrev