Pågående byggnadsvård

Sedan mitten av 1990-talet pågår projektet Gunnebo – åter till 1700-talet, som syftar till att rekonstruera familjen Halls och arkitekt Carlbergs Gunnebo. Som grund för samtliga arbeten ligger arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs bevarade originalritningar.

För att läsa om det som redan är gjort i projektet, klicka här.

Rekonstruktionen av Gunnebo orangeri


Orangeriet, en påkostad och rikt dekorerad byggnad på 200 kvm, låg i den södra formella trädgården. Orangeriet förföll efter den Hallska konkursen 1807. Utifrån bevarade originalritningar, samtida avbildningar, arkeologiska utgrävningar och källstudier har Gunnebos förvaltare och slottsarkitekt Stefan Günther gjort rekonstruktionsritningarna till projektet.

Läs mer om projektet genom att klicka här.

Slottets fasad


2015-2018 pågår arbetet med att se över slottets fasad, både vad gäller renovering och restaurering. Slottet kommer ha en inklädd byggnadsställning under större delen av projektet. Slottet återfår sin släta träpanel som den hade före 1860-talet. Ursprungliga fasadutsmyckningar rekonstrueras.

Flertalet historiska färglager har funnits och analyserats av färgkonservatorer. Beslut om nymålning fattades 3 maj 2017. Läs mer om projektet genom att klicka här.

Slottets interiöra färgsättning


Flera väggar inne i huvudbyggnaden målades i 1700-talets färgsättning vid restaureringen 1949-1952. Ytor patinerades med en linoljefernissa för att ge ett ålderdomligt intryck. Förundersökningar och planering pågår inför återställande av färgernas ursprungliga nyans.

 

Få vårt nyhetsbrev