Stina Haglunds minnesfond

Mitt i livet och efter en lång kamp mot sjukdom lämnade Stina Haglund oss i februari 2012 i stor sorg och saknad. Större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetade Stina Haglund som miljösamordnare i Mölndals stad. Hennes ambitiösa planer och engagemang för miljö- och klimatfrågor lyfte Mölndals stad till nya höjder inom miljöarbetet. Stinas vision om att kommun och näringsliv måste arbeta tillsammans för att åstadkomma en hållbar utveckling mynnade ut i flera viktiga miljöprojekt. Efter Stinas bortgång beslutade hennes familj att inrätta en minnesfond med syfte att stärka miljöarbete med barnen i fokus.

Minnesfondens tre huvudsakliga ändamål


  • För att långsiktigt förändra människors beteendemönster till en mer hållbar livsstil är medvetandegörandet av barnen särskilt viktigt. Minnesfonden ska verka för att barn ifrån tidig skolålder till intåget i vuxenvärlden ges positiva upplevelser, utmaningar och ökad kunskap om villkoren för ett långsiktigt och rikt liv för individ och samhälle.
  • Mötet och brobyggande människor emellan skapar de sociala nätverk och utökad samlad kunskap som behövs för att skapa förutsättningar för förändring. Minnesfonden ska fortsätta att verka för Stinas helhetssyn och insikt om att ideellt, privat och offentligt samlat engagemang gör skillnad.
  • Minnesfonden ska årligen dela ut stipendie till skolor, organisationer eller personer verksamma i Mölndal som genom projekt i enlighet med fondens ändamål vill göra skillnad

Pristagare


2017 ges stipendium till Ryets förskola och Bosgårdsskolan i deras fortsatta arbete med odling och gröna upplevelser.

 

Kontakta oss

Vid frågor kring minnesfonden, kontakta Gunnebos VD Lena Vikström på 031-334 16 01.

Få vårt nyhetsbrev