Styrelse och ägandeform

Sittande styrelse till ordinarie bolagsstämma 2017:

Lennart Wallensäter (s), ordförande
Johan Ahlsell (m), vice ordförande
Shahla Alamshahi (s)
Ivar Gustafsson (kd)
Åsa Kramér (l)
Caroline Hopkins (mp)
Merjem Maslo (m)
Göran Bengtsson, sakkunnig
Lars Sjöberg, sakkunnig

Lekmannarevisorer
Birgitta Evans (s)
Peter Eckerström (m)

Ägandeform

Gunnebo är ett nationellt kulturreservat och ett byggnadsminne som sedan 1949 ägs av invånarna i Mölndals stad. Anläggningen ingår som ett dotterbolag i koncernen Kvarnfallet Mölndal AB. Kommunens ägarandel i Gunnebo Slott och Trädgårdar AB är 100 %.

Få vårt nyhetsbrev