Utbilda dig inom trädgårdskötsel – tag del av vår kunskap

YH Trädgårdsmästare – hälsa, kultur och miljö


Vill du utveckla trädgårdar och parker där besökarna är i fokus? Då är utbildningen Trädgårdsmästare – hälsa, kultur och miljö något för dig. Den sker på Gunnebo Slott och Trädgårdar och ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om allt från odling till skötsel av landskap och kulturmiljöer. Hälsofrämjande och ekologiska perspektiv är självklara beståndsdelar.

Läs mer på Folkuniversitetets hemsida

Trädgård och utemiljöer – grundutbildning


Utbildningen ”Trädgård och utemiljöer – grundutbildning” ger en bra grund för framtida arbete inom den gröna sektorn. Kyrkogårdsförvaltningar, bostadsbolag samt offentliga parker och grönytor är exempel på framtida arbetsplatser. Den gröna sektorn genomgår drastiska förändringar för tillfället. Många delnäringar som kyrkogårdsförvaltningar kännetecknas av stora pensionsavgångar inom de närmaste åren, förvaltningsföretag får allt fler gröna uppdrag och bostadsbolag satsar mer och mer på attraktiva utemiljöer via sina miljövärdar.

Utbildningens innehåll

Initialt läser du ämnena Växtkunskap 1, Skötsel av utemiljöer och Marken och växternas biologi. Sedan läses ett antal valbara kurser omfattande 600 poäng inom exempelvis Beskärning och trädvård, Skötsel av utemiljöer specialisering, Trädgårdsmaskiner, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling, Odling specialisering, Trädgårdsodling- grönsaker, frukt och bär och Trädgårdsodling- plantskoleväxter.

Tre månader av utbildningen har till största delen en teoretisk inriktning. Den resterande tiden är praktiskt inriktad och är till stor del förlagt till en arbetsplats i den gröna sektorn. På arbetsplatsen har du möjlighet att knyta kontakter som kan leda till framtida arbetstillfällen. Beroende på vilka kurser som studeras under utbildningen kan det finnas möjlighet att erhålla yrkesbevis från TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté).

Kostnad och antagning

Kostnader för eleven är Ca 4000 kr för kurslitteratur, arbetskläder etc. Körkort underlättar möjligheter till arbete inom den gröna näringen efter utbildningen och är också en fördel under den arbetsplatsförlagda perioden. Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Utbildningsort: Mölndal
Ansvarig vuxenutbildning: Mölndal
Skola: Folkuniversitetet i samarbete med Gunnebo Slott och Trädgårdar

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.
För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

Ansök via GRs hemsida

Handlingar som skall bifogas ansökan

Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

För mer information, kontakta utbildningsledare Hanna Carlström,
tel. 031-389 87 27, epost hanna.carlstrom@folkuniversitetet.se

Få vårt nyhetsbrev