Uppdrag och vision

Gunnebos vision är att bevara och utveckla en väl sammanhållen 1700-talsegendom, som väcker genklang internationellt. Gunnebo skall göra skillnad i samtiden genom att främja kulturarvsforskning, föra traditionellt hantverk vidare och gestalta historien, baserat på dokumenterad kunskap och en sund ekonomi. Ledorden är historisk trovärdighet, högklassigt hantverk och hållbar tillväxt.

Med historisk trovärdighet avses att presentationen, vården och utvecklingen av Gunnebo skall vila på väl underbyggda källor och en ambition att tolka historien så att den levandegörs och blir angelägen i samtiden såväl som i framtiden.

Med högklassigt hantverk avses att professionalism och yrkesstolthet skall genomsyra alla verksamheter och förmedla en helhetskänsla av egendomens inneboende värden och estetiska kvaliteter till besökaren.

Med hållbar tillväxt avses att Gunnebo alltid skall ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska apsekter. Bolaget skall drivas affärsmässigt inom ramen för vad som gagnar kulturarvet ur ett evighetsperspektiv.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta VD Lena Vikström vid frågor.
Telefon: 031-334 16 01
Email: lena.vikstrom@gunneboslott.se

Få vårt nyhetsbrev