Hantverkare och utställare

Listan på utställare och hantverkare uppdateras och utökas kontinuerligt.

Hantverkare på plats lördag kl. 10- 18 och söndag kl.10-17


Under festivaldagarna har du chans att möta flera av de hantverkare som under 10 års tid varit involverade i arbetet med att rekonstruera Gunnebos orangeri. Med originalritningar från 1780-talet som utgångspunkt har Gunnebos restaureringsarkitekt Stefan Günther tagit fram närmare 300 nya ritningar. Ett stort antal hantverkare, såväl anställda som entreprenörer och studenter i utbildning, har gemensamt arbetat för att förverkliga en byggnad som kommer att väcka uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Utställare på plats lördag kl. 10- 18 och söndag kl.10-17