Möt Gunnebos brukshästkusk!

”Det är ganska enkelt, hästen går, hjulen snurrar och då snurrar mekaniken.”


Hej Siri,
Brukshästkusk på Gunnebo

I det vackra landskapet kring Gunnebo är chansen stor att du träffar på Siri tillsammans med ardennerhästarna Umar och Julin. De utgör ett trevligt inslag i den unika 1700-talsmiljön men har också en viktig arbetsuppgift: att sköta om kulturreservatet och hjälpa till i arbetet på Gunnebo.

Vad gör en brukshästkusk på Gunnebo?

”Jag jobbar med hästarna i landskapet med att dra stockar och grenar, ibland hjälper vi trädgårdsmästarna med att köra grus eller transportera krukor. Jag anordnar också häst- och vagnsturer och olika aktiviteter för besökare. En arbetsdag kan se väldigt olika ut” berättar Siri som har både en kuskutbildning i brukshästkörning och en treårig skogsutbildning.

Framåt finns också planer på att börja med jordbruk och småskalig odling av exempelvis potatis och havre. Då kommer Siri och hästarna få plöja, harva, så och skörda.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
”Det är roligt att få utföra ett arbete tillsammans med hästen där man faktiskt gör nytta, i kontrast till ridhästen,” tycker Siri. ”Och när man stöter på en uppgift där hästen är det enda möjliga lösningen, då varken handkraft eller traktor hade fungerat.”

Hon tycker också att det är fantastiskt att få jobba med två levande djur, i en miljö där deras arbete passar så bra in och känns så självklart som på Gunnebo.

Hur ser framtiden ut för hästbruk?
”Att arbeta med brukshästar på det vis man gör på Gunnebo är unikt, det finns bara på två platser till i Sverige där jag hade kunnat ha samma arbetsuppgifter” berättar Siri men menar samtidigt att hon märker av ett växande intresse för kunskapen kring hästbruk. ”Det handlar om hållbarhet. Både ekonomiskt, ekologiskt och socialt finns det fördelar med att välja häst framför motorredskap.” fortsätter hon. ”Det är ganska enkelt, hästen går, hjulen snurrar och då snurrar mekaniken.”

Hur är det att arbeta med hästarna Umar och Julin som närmsta kollegor?
”Båda två har stora personligheter! Julin är en tålmodig, lugn och erfaren arbetskollega på 14 år medan 11-åriga Umar är mer påhittig, nyfiken men också väldigt lyhörd.” säger Siri leende.Vill man som besökare hälsa på hästarna så står de antingen i sina boxar vid lantgården eller i en av hagarna längs järnvägen.

Har du något tips till besökaren?
”Vill du lära dig mer om hästarna och deras arbete så kan du hålla utkik våra publika hästaktiviteter som anordnas då och då; provridning, vagnsåkning, clinic, arbetsdagar i reservatet, hästmys och mycket mer!”.