Möt Gunnebos slottsarkitekt Stefan Günther

Hej Stefan!
Förvaltare och Slottsarkitekt på Gunnebo

Gunnebo Slott och Trädgårdar rymmer inte bara vackra trädgårdar utan även en spännande historia. Här finns en unik kunskap och kompetens inom flera av kulturmiljövårdens yrken. Den som kan mer än andra om Gunnebos arkitekturhistoria är vår slottsarkitekt Stefan Günther.

Vad gör en slottsarkitekt på Gunnebo Slott och Trädgårdar?
”Gunnebo är en relativt liten arbetsplats och jag jobbar därför både som förvaltare, slottsarkitekt och byggnadsantikvarie. Jag fördelar arbetsuppgifter och medel, projekterar de restaureringar som genomförs på området och kontrollerar att det som utförs inte hotar historiska värden”, berättar Stefan Günther som jobbat på Gunnebo sedan 2012.

Stefan är arkitekt SAR/MSA, men har även arbetat som doktorand på KTH, studierektor för fyra utbildningar i historiska hantverk, och som antikvarie och restaureringsarkitekt.

Hans huvudsakliga uppgift på Gunnebo har varit att projektera och projektleda dels rekonstruktionen av Gunnebo orangeri, dels restaureringen av slottets exteriör och interiör.

Vad har varit din största utmaning hittills?
”Den största utmaningen har varit att genomföra en historiskt korrekt färgsättning av fasaden. Eftersom det funnits många åsikter om kulören låg det en pedagogisk insats i att visa att färgsättningen baserades på vetenskapliga undersökningar av byggnaden”, berättar Stefan. Noggrannheten och omsorgen i arbetet uppmärksammades och ledde till en nominering till Sveriges största arkitekturpris Helgopriset år 2018, där Gunnebo stod som en av fem finalister tillsammans med bl.a. Nationalmuseum och Göteborgs Rådhus.

Stefan är också disputerad forskare och har under två år, genom ett forskningsstipendium, skrivit en bok om Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs studieresa genom Europa.

Berätta om ditt spännande forskningsprojekt!
Min forskning har visat vilka byggnader som arkitekten Carlberg besökte i Paris. Det som många inte känner till är att Gunnebo går direkt tillbaka på några enstaka byggnader av de mest kända arkitekterna i Paris från tiden 1770–1780.” Stefan berättar att Carlberg var oerhört medveten och mycket mån om att ge sina beställare det allra senaste modet från kontinenten, vilket gör slottet med sin franska park och franskinspirerade arkitektur unikt i Sverige. ”Få andra byggnader i Sverige går så direkt tillbaka på franska förebilder” berättar han.

Gunnebo ägs idag av alla invånare i Mölndal efter ett historiskt beslut av Mölndal stad att bevara platsen för framtiden genom att låta Gunnebo ingå i en kommunal koncern.

”När jag föreläser lyfter jag alltid fram Mölndals Stad som en förebild för resten av Sverige. Denna konstruktion borde användas i alla kommuner där man skall rädda värdefulla kulturarv till eftervärlden”.

På frågan vem som betytt mycket för Gunnebo svarar han Gunnebos nuvarande VD Lena Vikström. ”Utan hennes målmedvetna arbete hade platsen aldrig rekonstruerats tillbaka till det utseende som det hade under 1700-talet”.

Vad är ditt tips till en besökare?

”Jag vill uppmana alla att använda Gunnebo som sitt eget sommarställe. Njut av slottet i sin park mellan sjöarna, vandra i skuggan av träden och känn doften av blommorna på ängarna!”

Få vårt nyhetsbrev

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok