Gunnebos rehabträdgård – en väg tillbaka till arbetslivet

OBS! För tillfället tar vi tyvärr inte emot deltagare i Grön rehab.

Rehabiliteringens beståndsdelar


I Gunnebos rofyllda och kulturhistoriska miljö erbjuds deltagarna möjlighet till återhämtning i ett tryggt sammanhang med professionellt stöd. Här erbjuds fasta rutiner, social gemenskap och humor som är viktiga komponenter för att lyfta fram det friska hos varje individ.

Rehabiliteringen består av natur- och trädgårdsrelaterade aktiviteter i grupp samt enskilda reflekterande samtal enligt MI (Motiverande Samtal).

Rehabiliteringen pågår i mellan 3-6 månader, tre dagar i veckan, fyra timmar per dag. I rehabiliteringen ingår även avslappnings- och mindfulnessövningar med syfte att öka själv- och kroppskännedom.

Centralt i rehabiliteringen är mentalt förändringsarbete för att öka självkännedom angående den egna förmågan och för att klargöra nästa steg tillbaka mot ökad hälsa och i de fall det är aktuellt ökad arbetsförmåga.

Efter tolv veckors trädgårdsrehabilitering finns möjlighet att fortsätta rehabiliteringen på en individuell arbetsträningsplats i någon av Gunnebos befintliga verksamheter.

Remiss


För att komma till Gunnebo behövs en remiss från en myndighet som är i kontakt med målgruppen.