Utbildning trädgårdsmästare – natur, kultur och hållbarhet

Ansökan för 2023 stänger 31 mars, därefter går det att söka reservplats fram till 30 juni

Våra nyutexaminerade trädgårdsmästare ska självständigt både praktiskt och teoretiskt vara medvetna om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom den gröna sektorn med betoning på natur, kultur och hållbarhet. De ska kunna utföra och övervaka arbetsuppgifter inom skötsel, odling, landskapsvård och kulturhistoriska gröna miljöer samt slutföra projekt inom dessa områden. I sina nya yrkesroller som trädgårdsmästare ska de också kunna planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom områdena. De ska också kunna lösa sammansatta problem, prioritera och planera arbetsuppgifter i en odlings-, trädgårds- eller parkmiljö utifrån personalstyrka och tidsåtgång.

Citat om utbildningen av tidigare elever:

”Väldigt gedigen och innehållsrik utbildning som förbereder studenten väl inför ett kommande arbetsliv inom trädgårdsnäringen!”

”Kanonutbildning. Inspirerande innehåll och lärare. Bra och nyttiga kunskaper som delats, relevant att få med sig i framtiden.”

”Engagerade och kunniga lärare, måna om oss elever.”