OM OSS

UPPDRAG & VISION


Gunnebos vision är att bevara och utveckla en väl sammanhållen 1700-talsegendom, som väcker genklang internationellt. Gunnebo skall göra skillnad i samtiden genom att främja kulturarvsforskning, föra traditionellt hantverk vidare och gestalta historien, baserat på dokumenterad kunskap och en sund ekonomi. Ledorden är historisk trovärdighet, högklassigt hantverk och hållbar tillväxt.

Med historisk trovärdighet avses att presentationen, vården och utvecklingen av Gunnebo skall vila på väl underbyggda källor och en ambition att tolka historien så att den levandegörs och blir angelägen i samtiden såväl som i framtiden.

Med högklassigt hantverk avses att professionalism och yrkesstolthet skall genomsyra alla verksamheter och förmedla en helhetskänsla av egendomens inneboende värden och estetiska kvaliteter till besökaren.

Med hållbar tillväxt avses att Gunnebo alltid skall ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska apsekter. Bolaget skall drivas affärsmässigt inom ramen för vad som gagnar kulturarvet ur ett evighetsperspektiv.

STYRELSE & ÄGANDEFORM


Gunnebo är ett nationellt kulturreservat och ett byggnadsminne som sedan 1949 ägs av invånarna i Mölndals stad. Anläggningen ingår som ett dotterbolag i koncernen Kvarnfallet Mölndal AB. Kommunens ägarandel i Gunnebo Slott och Trädgårdar AB är 100 %.

Sittande styrelse till ordinarie bolagsstämma 2019:

Johan Ahlsell, ( M) ordförande
Shahla Alamshahi, (S), vice ordförande
Elisabeth Andersson (S)
Marita Aronsson (L)
Ivar Gustafsson (KD)
Fredrik Mellbin (SD)
Louise Weinreder (C)
Göran Bengtsson, sakkunnig
Lars Sjöberg, sakkunnig

Lekmannarevisorer
Peter Eckerström
Åke Nises

DONATIONER & BIDRAG


Stöd vårt arbete, ge en gåva till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB!

Gunnebo är ett kommunalt ägt bolag med ett uppdrag att förvalta och bevara en levande 1700-talsanläggning i Sveriges första kulturreservat.

På Gunnebo arbetar vi för att göra skillnad i samtiden genom att främja kulturarvsforskning, föra traditionellt hantverk vidare och gestalta historien. Vi vill också vara en plats för rekreation och inspiration som värnar om vår miljö genom ett långsiktigt arbete med hållbar tillväxt och ekologi.

Vi driver vår verksamhet med stort engagemang, kunskap och en sund ekonomi. Genom en gåva hjälper du oss att utvecklas, både nu och för kommande generationer. Bidragen kommer användas till forskning, utbildning och utveckling.

GE EN GÅVA


Du kan sätta in stora eller små bidrag på vårt bankgiro 5092-7441 eller swisha till 123 619 21 16.

Tack för ditt bidrag!

STINA HAGLUNDS MINNESFOND


Mitt i livet och efter en lång kamp mot sjukdom lämnade Stina Haglund oss i februari 2012 i stor sorg och saknad. Större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetade Stina Haglund som miljösamordnare i Mölndals stad. Hennes ambitiösa planer och engagemang för miljö- och klimatfrågor lyfte Mölndals stad till nya höjder inom miljöarbetet. Stinas vision om att kommun och näringsliv måste arbeta tillsammans för att åstadkomma en hållbar utveckling mynnade ut i flera viktiga miljöprojekt. Efter Stinas bortgång beslutade hennes familj att inrätta en minnesfond med syfte att stärka miljöarbete med barnen i fokus.

Minnesfondens tre huvudsakliga ändamål

  • För att långsiktigt förändra människors beteendemönster till en mer hållbar livsstil är medvetandegörandet av barnen särskilt viktigt. Minnesfonden ska verka för att barn ifrån tidig skolålder till intåget i vuxenvärlden ges positiva upplevelser, utmaningar och ökad kunskap om villkoren för ett långsiktigt och rikt liv för individ och samhälle.
  • Mötet och brobyggande människor emellan skapar de sociala nätverk och utökad samlad kunskap som behövs för att skapa förutsättningar för förändring. Minnesfonden ska fortsätta att verka för Stinas helhetssyn och insikt om att ideellt, privat och offentligt samlat engagemang gör skillnad.
  • Minnesfonden ska årligen dela ut stipendier till skolor, organisationer eller personer verksamma i Mölndal som genom projekt i enlighet med fondens ändamål vill göra skillnad

Få vårt nyhetsbrev

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok