Trädgårdsutbildning

YH Trädgårdsmästare – hälsa, kultur och miljö


Nu är ansökningstiden slut för Gunnebos YH-utbildning Trädgårdsmästare – hälsa, kultur och miljö med start i sommar. Vi kommer också att ha utbildningsstarter 2021 och 2022. Välkommen att sök nästa års utbildningsstart  från och med januari 2021.

Vill du utveckla trädgårdar och parker där besökarna är i fokus? Då kan denna utbildning vara något för dig. Den sker på Gunnebo Slott och Trädgårdar som räknas till en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer. Våra ledord är högklassigt hantverk, historisk trovärdighet och hållbar tillväxt i fokus, något som också präglar utbildningen. Utbildningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om allt från odling till skötsel av landskap och kulturmiljöer. Hälsofrämjande och ekologiska perspektiv är självklara beståndsdelar.

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna jobba som trädgårdsmästare inom den gröna sektorn med betoning på hälsa, kultur och miljö. De ska kunna arbeta inom skötsel och odling inom grön hälsa-projekt, landskapsvård och kulturhistoriska gröna miljöer. Att lösa problem, prioritera och planera arbetsuppgifter i en odlings-, trädgårds- eller parkmiljö är också viktiga beståndsdelar i utbildningen.