Utbildning trädgårdsmästare

YH Trädgårdsmästare – hälsa, kultur och miljö

Ansökan öppnar åter i januari 2022 för ansökan till TRÄD 22.


Varmt välkommen att söka Gunnebos YH-utbildning Trädgårdsmästare – hälsa, kultur och miljö med start i sommar. 

Vill du utveckla trädgårdar och parker där besökarna är i fokus? Då kan detta vara något för dig. Den sker på Gunnebo Slott och Trädgårdar som räknas till en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer. Våra ledord är högklassigt hantverk, historisk trovärdighet och hållbar tillväxt i fokus, något som också präglar utbildningen. Utbildningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om allt från odling till skötsel av landskap och kulturmiljöer. Hälsofrämjande och ekologiska perspektiv är självklara beståndsdelar.

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna jobba som trädgårdsmästare inom den gröna sektorn med betoning på hälsa, kultur och miljö. De ska kunna arbeta inom skötsel och odling inom grön hälsa-projekt, landskapsvård och kulturhistoriska gröna miljöer. Att lösa problem, prioritera och planera arbetsuppgifter i en odlings-, trädgårds- eller parkmiljö är också viktiga beståndsdelar i utbildningen.

Citat om utbildningen av tidigare elever:

”Väldigt gedigen och innehållsrik utbildning som förbereder studenten väl inför ett kommande arbetsliv inom trädgårdsnäringen!”

”Kanonutbildning. Inspirerande innehåll och lärare. Bra och nyttiga kunskaper som delats, relevant att få med sig i framtiden.”

”Engagerade och kunniga lärare, måna om oss elever.”

Läs även om Gunnebo slotts trädgårdar.