Utbildning trädgårdsmästare

Natur, kultur och hållbarhet

Ansökan har stängt för 2022

Platsen

Utbildningen bedrivs av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB i Mölndal och det är också här som utbildningen till stor del är förlagd. Här fördjupas kunskap om kultur- och naturarvet genom lärande och minnesvärda upplevelser. Anläggningen är en av Sveriges bäst restaurerade 1700-talsmiljöer med ledorden högklassigt hantverk, historisk trovärdighet och hållbar livsstil i fokus, något som också präglar utbildningen.

 

Trädgårdsmästare i köksträdgården

Citat om utbildningen av tidigare elever:

”Väldigt gedigen och innehållsrik utbildning som förbereder studenten väl inför ett kommande arbetsliv inom trädgårdsnäringen!”

”Kanonutbildning. Inspirerande innehåll och lärare. Bra och nyttiga kunskaper som delats, relevant att få med sig i framtiden.”

”Engagerade och kunniga lärare, måna om oss elever.”

 

Upplägg


En central del av utbildningen är LIA (lärande i arbete), uppdelad på två praktikkurser, före och efter sommarlovet år 2. Undervisningen i övrigt äger rum till största delen på Gunnebo eller via digital länk i form av teori, grupparbeten och praktiska moment. I genomsnitt är det tre undervisningsdagar och två självstudiedagar (oftast individuella inlämningsuppgifter eller grupparbeten) i veckan. En vanlig undervisningsdag startar 9.00 och slutar 16.00 men variationer kan förekomma. Utbildningen har 26 platser och är CSN-berättigad. Förutom kostnader för studielitteratur och viss utrustning är utbildningen kostnadsfri.

Kurser:

 • Examensarbete 25 p/ 5 veckor
 • Funktionellt växtmaterial 20 p/ 4 veckor
 • Företagande och entreprenöriellt förhållningssätt 20 p/ 4 veckor
 • Gestaltning av gröna miljöer 25 p/ 5 veckor
 • Hortikultur och parkskötsel 55 p/ 11 veckor
 • Ledarskap och organisation 20 p/ 4 veckor
 • LIA 1 60 p/ 12 veckor
 • LIA 2 60 p/ 12 veckor
 • Naturvård, kulturmiljövård och människa 35 p/ 7 veckor
 • Träd och trädvård 30 p/ 6 veckor
 • Trädgård för hälsa och utveckling 30 p/ 6 veckor
 • Urban odling 20 p/ 4 veckor

 

Innehåll och mål

Våra nyutexaminerade trädgårdsmästare ska självständigt både praktiskt och teoretiskt vara medvetna om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom den gröna sektorn med betoning på natur, kultur och hållbarhet. De ska kunna utföra och övervaka arbetsuppgifter inom skötsel, odling, landskapsvård och kulturhistoriska gröna miljöer samt slutföra projekt inom dessa områden. I sina nya yrkesroller som trädgårdsmästare ska de också kunna planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom områdena. De ska också kunna lösa sammansatta problem, prioritera och planera arbetsuppgifter i en odlings-, trädgårds- eller parkmiljö utifrån personalstyrka och tidsåtgång.

 

Behörighet för att söka utbildningen

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs minst betyget E/3/G i gymnasiekurserna Marken och växternas biologi samt Växtkunskap 1, eller motsvarande kunskaper. För att vara behörig sökande krävs också 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid av skötsel av gröna miljöer och/eller odling, Den sökande ska ha arbetat under minst en växtsäsong eller motsvarande. Saknar du dessa behörighetskrav är det ändå idé att söka eftersom det är möjligt att validera sina kunskaper/yrkeserfarenheter genom ett kunskapsprov. Provets frågor är ett urval av ett antal instuderingsfrågor som skickas ut till alla sökande.