Låt köksträdgården blomma

20 januari 2021 | 0:00 – 0:00

En vandring för alla oumbärliga nyttodjur i trädgården!

Med anledning av såväl den internationella Världsbidagen den 20 maj som den Biologiska mångfaldens dag den 22 maj, båda utsedda av FN, kommer vår trädgårdsmästare Camilla Wihlander att hålla en vandring i köksträdgårdarna. Guidningen bygger på tankarna i föredraget ”Låt trädgården blomma”, där Camilla talar om vikten av att vi odlar tillgänglig mat till nyttodjur i trädgården. Mycket pollen och nektar på rätt sätt, i rätt tid och på rätt ställe. Låt köksträdgården blomma!

Pris: 170 kr, 50% av intäkterna går till Bifonden
Information: Visningen början utanför Gunnebo butik. Ett fåtal biljetter säljs i Gunnebo butik på den aktuella dagen (öppnar kl 11).

Boka din biljett här

När

  • Datum: 20 januari 2021
  • Tid: 0:00 - 0:00