Slottets invändiga restaurering

70 år sedan sist- nu är det dags igen!


Visste du att historiska byggnader behöver underhållas invändigt för att inte förfalla? På Gunnebo har golven slitits, färgen på väggarna flagnar och textilier i fönster och på möbler bryts ned av solen. Två större restaureringar genomfördes 1950 och 1990, men nu har det blivit dags igen att med varsam hand se över slottets interiör. Förundersökningar av antikvarier och konservatorer påbörjades redan 2013, provrum genomfördes 2019 och nu fortsätter arbetet i rummen slottets representationsvåning.

Arbetet genomförs långsamt och under överinseende av en referensgrupp för att beslut om arbetsmetoder skall vara väl underbyggda och svara upp mot de högsta kraven som kan ställas på en restaurering i en historisk byggnad idag. I arbetet deltar bland annat antikvarier, konservatorer, restaureringsarkitekt, förvaltare, intendent, målare, snickare och timmermän. Arbetet leds av slottsarkitekt Stefan Günther.

Ritningar från 1700-talet


Carl Wilhelm Carlbergs ritningar från 1780-talet ger oss information om hur utformningen av rummen var tänkt. När man försiktigt lossar på snickerier, paneler, papp och massonit från senare tider finner man spår av originalmaterial och originalfärg. Föga förvånande överensstämmer kakelugnarnas färg med väggarnas. Det gäller bara att identifiera rätt kakelugn; vi vet att flera har flyttats runt i huset. I våra tre provrum spänns linneväv på väggarna precis som man gjorde på 1700-talet. Handgjort papper från Jämtland klistras på väven och sedan målas rummen i den kulör som de med största sannolikhet hade på familjen Halls tid. Tidslagren från senare tider sparas innanför de nya ytskikten. Med ledning av den information som man hittar i fru Christina Halls inventarieförteckningar kommer rummen att få nya tyger som är så nära originalet som möjligt avseende material och färgställning och rummen kan möbleras som de en gång såg ut. På så vis fullföljs den intention man hade redan i början av 1950-talet, men som inte utfördes fullt ut.

Restaureringen av slottet under 1950-talet


Efter att Mölndal hade köpt Gunnebo av den sista privata ägarfamiljen Sparre 1949, startade man en omfattande restaurering av slottsbyggnaden, både invändigt och utvändigt, ledd av Göran Axel Nilsson som var chef för Röhsska museet och konservatorn Sven Dahlén. Man bestämde sig också för att återmöblera slottets salar med föremål ur Röhsskas och Göteborgs historiska museums samlingar (dagens Göteborgs stadsmuseum), nytillverkade kopior efter Carlbergs möbelritningar och en del inköp. Landskapsarkitekt Walter Bauer gjorde ett åtgärdsförslag för de formella trädgårdarna närmast slottet som delvis realiserades.