Orangeriet – ett ambitiöst projekt

Sedan 2013 pågår projektet att rekonstruera Gunnebos orangeri på ursprunglig plats. En viktig del i arbetet är att bevara kunskapen om kulturmiljövårdens hantverk och utbilda en ny generation av hantverkare. Projektet är baserat på tolkningar och omfattande studier av arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs ursprungliga ritningar, samtida akvareller, historiska källor samt resultatet av arkeologiska utgrävningar. Arbetet leds av Gunnebos slottsarkitekt Stefan Günther.

Guidade visningar i orangeriet


Köp biljett

Välkommen in i det nyligen färdigställda orangeriet på Gunnebo. Under den guidade turen visas byggnadens alla rum och guiden berättar om hantverket som ligger bakom byggnadens tillkomst. Orangeribyggnaden används av Gunnebos trädgårdsmästare för vinterförvaring av medelhavsväxter som citrus, lager, oliver och fikon. Växtmaterialet och skötselmetoderna presenteras under visningen.

De guidade visningarna ges regelbundet beroende på årstid. Klicka vidare på Köp biljett ovan för att se de aktuella visningstiderna.

Gunnebo rekonstruerade orangeri är invigt


Se filmen om projektet, ambitionen och arbetet med Gunnebos rekonstruerade orangeri.

 

 

Vi utbildar en ny generation hantverkare


En viktig del i arbetet med att rekonstruera Gunnebo orangeri är att bevara kunskapen om kulturmiljövårdens hantverk och utbilda en ny generation av hantverkare. De myndigheter som förvaltar kulturarvet har uppmärksammat bristen på skickliga yrkespersoner inom traditionella byggnadshantverk, på såväl ett nationellt som internationellt plan. Gunnebo bedriver utbildningen vid orangeriet i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, hantverksskolor, konsulter, entreprenörer och myndigheter. Rekonstruktionen möjliggör praktik i de hantverk som används för återuppbyggnaden och är en satsning på unga hantverkare inom bland annat timring, finsnickeri, stuckatur, mureri och kakelugnsmakeri.

Om rekonstruktionsprojektet


I december 2013 tog vi det första spadtaget i det som har kommit att bli inte bara Gunnebos utan även ett av Sveriges mest ambitiösa rekonstruktionsprojekt, återskapandet av orangeribyggnaden. Rekonstruktionen föregicks av tre på raken följande arkeologiska utgrävningar som genomfördes av lärare och studerande på Göteborgs universitet. Bortsett från mängder av glas och porslin fann man rester efter var kakelugnar hade stått och man kunde avgöra exakt var 1700-talsorangeriet hade legat i förhållande till de växthus som senare ägare lät uppföra på platsen.

Som källmaterial till orangeribyggnadens utseende och konstruktion har Carl Wilhelm Carlbergs c:a 20 ritningar använts och bearbetats liksom, samtida akvareller och teckningar som visar byggnaden och området runtomkring. Utifrån dessa har strax under 300 moderna ritningar tagits fram, vilka hantverkarna har utgått från i rekonstruktionsarbetet. Bland de kategorier av hantverkare som har arbetat på orangeriet genom åren märks timmermän, snickare, fönsterhantverkare, murare, kakelugnsmakare, smeder, bildhuggare, stuckatörer och målare. Ansvarig för rekonstruktionen är tekn. dr Stefan Günther, som är utbildad i restaureringsarkitektur vid Kungliga konsthögskolan.

Se filmerna med våra hantverkare


 

Bilder: Sören Håkanlind

Filmer: Sofia Kvistborn