Orangeriet – ett ambitiöst projekt

Gunnebos orangeri rekonstrueras på ursprunglig plats. Projektet baseras på tolkningar och studier av arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs ursprungliga ritningar, samtida akvareller, historiska källor samt resultatet av arkeologiska utgrävningar.

Efter Mölndals stads förvärv 1949 har Gunnebos ursprungliga utseende gradvis rekonstruerats och visionen är att återskapa Gunnebo som det såg ut omkring år 1800. Orangeriet är en viktig del i upplevelsen av 1700-talsmiljön på Gunnebo, både som arkitektonisk höjdpunkt och som nav i kulturen kring de exotiska växterna. Den färdiga byggnaden kommer att se ut och användas som det gamla orangeriet gjorde för 200 år sedan.

Vi utbildar en ny generation hantverkare


En viktig del i arbetet med att rekonstruera Gunnebo orangeri är att bevara kunskapen om kulturmiljövårdens hantverk och utbilda en ny generation av hantverkare. Bristen på skickliga yrkesmän inom traditionella byggnadshantverk har uppmärksammats av de myndigheter som förvaltar kulturarvet på såväl ett nationellt som internationellt plan. Utbildningen vid Gunnebo orangeri bedrivs i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, hantverksskolor, konsulter, entreprenörer och myndigheter. Rekonstruktionen möjliggör praktik i de hantverk som används för återuppbyggnaden och innebär en satsning på unga hantverkare inom bland annat timring, finsnickeri, stuckatur, mureri och kakelugnsmakeri.

Orangeriet invigs i augusti 2022


Rekonstruktionen av orangeriet startade i december 2013. Timmerstommen uppfördes följande år och taklagsfest hölls i september. Under 2015 murades grottan i den norra hörnpaviljongen. Detta rum var under familjen Halls tid ett exklusivt gemak för umgänge. Under 2016 lades tegelgolv i de tre orangerirummen och under 2017 tillverkades tre kakelugnar. När byggnadsstommen sjunkit färdig spikas utvändig, liggande panel och så småningom även invändig, stående panel. Fönstren, munblåsta i fyra olika nyanser av grönt och delvis blyinfattade, tillverkades 2017 och monteras sedan 2018 i ett arbete som fortfarande pågår. Efter att den omfattande dekoren tillverkats beräknas byggnaden invigas 2022

Besök orangeriet


Välkommen att besöka byggplatsen med guide. Se kalendariet för aktuella visningstider. Sällskap kan boka egen guide via tel. 031-334 16 00.