Orangeriet – ett ambitiöst projekt

Sedan 2013 pågår projektet att rekonstruera Gunnebos orangeri på ursprunglig plats. En viktig del i arbetet är att bevara kunskapen om kulturmiljövårdens hantverk och utbilda en ny generation av hantverkare. Projektet är baserat på tolkningar och omfattande studier av arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs ursprungliga ritningar, samtida akvareller, historiska källor samt resultatet av arkeologiska utgrävningar. 

Gunnebo orangeri invigs i augusti 2022


Torsdagen den 18 augusti inviger vi äntligen orangeribyggnaden. Välkommen att möta alla de som har bidragit till byggandens tillblivelse. Gunnebo bjuder in till ett festligt program med musik och underhållning, visningar och smakupplevelser. Invigningsprogrammet startar kl 11.45 och kalaset fortsätter hela eftermiddagen. Under våren lägger vi ut detaljerad information.

Orangeribyggnaden är Gunnebos gåva till ägaren Mölndals stad som firar 100 år 2022.

Vi utbildar en ny generation hantverkare


En viktig del i arbetet med att rekonstruera Gunnebo orangeri är att bevara kunskapen om kulturmiljövårdens hantverk och utbilda en ny generation av hantverkare. De myndigheter som förvaltar kulturarvet har uppmärksammat bristen på skickliga yrkespersoner inom traditionella byggnadshantverk, på såväl ett nationellt som internationellt plan. Gunnebo bedriver utbildningen vid orangeriet i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, hantverksskolor, konsulter, entreprenörer och myndigheter. Rekonstruktionen möjliggör praktik i de hantverk som används för återuppbyggnaden och är en satsning på unga hantverkare inom bland annat timring, finsnickeri, stuckatur, mureri och kakelugnsmakeri.

Om rekonstruktionsprojektet


I december 2013 tog vi det första spadtaget i det som har kommit att bli inte bara Gunnebos utan även ett av Sveriges mest ambitiösa rekonstruktionsprojekt, återskapandet av orangeribyggnaden. Rekonstruktionen föregicks av tre på raken följande arkeologiska utgrävningar som genomfördes av lärare och studerande på Göteborgs universitet. Bortsett från mängder av glas och porslin fann man rester efter var kakelugnar hade stått och man kunde avgöra exakt var 1700-talsorangeriet hade legat i förhållande till de växthus som senare ägare lät uppföra på platsen.

Som källmaterial till orangeribyggnadens utseende och konstruktion har Carl Wilhelm Carlbergs c:a 20 ritningar använts och bearbetats liksom, samtida akvareller och teckningar som visar byggnaden och området runtomkring. Utifrån dessa har strax under 300 moderna ritningar tagits fram, vilka hantverkarna har utgått från i rekonstruktionsarbetet. Bland de kategorier av hantverkare som har arbetat på orangeriet genom åren märks timmermän, snickare, fönsterhantverkare, murare, kakelugnsmakare, smeder, bildhuggare, stuckatörer och målare. Ansvarig för rekonstruktionen är tekn. dr Stefan Günther, som är utbildad i restaureringsarkitektur vid Kungliga konsthögskolan.

Se filmen med vår snickare och timmerman Magnus Welin


 

Hantverksfestivalen 20-21 augusti


Läs mer om evenemanget här!