OM OSS

UPPDRAG OCH VISION


Gunnebos vision är att bevara och utveckla en väl sammanhållen 1700-talsegendom, som väcker genklang internationellt. Gunnebo skall göra skillnad i samtiden genom att främja kulturarvsforskning, föra traditionellt hantverk vidare och gestalta historien, baserat på dokumenterad kunskap och en sund ekonomi. Ledorden är historisk trovärdighet, högklassigt hantverk och hållbar livsstil.

Med historisk trovärdighet avses att presentationen, vården och utvecklingen av Gunnebo skall vila på väl underbyggda källor och en ambition att tolka historien så att den levandegörs och blir angelägen i samtiden såväl som i framtiden.

Med högklassigt hantverk avses att professionalism och yrkesstolthet skall genomsyra alla verksamheter och förmedla en helhetskänsla av egendomens inneboende värden och estetiska kvaliteter till besökaren.

Med hållbar livsstil avses att Gunnebo alltid skall ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska apsekter. Bolaget skall drivas affärsmässigt inom ramen för vad som gagnar kulturarvet ur ett evighetsperspektiv.

STYRELSE OCH ÄGANDEFORM


Gunnebo är ett nationellt kulturreservat och ett byggnadsminne som sedan 1949 ägs av invånarna i Mölndals stad. Anläggningen ingår som ett dotterbolag i koncernen Kvarnfallet Mölndal AB. Kommunens ägarandel i Gunnebo Slott och Trädgårdar AB är 100 %.

Här på Gunnebo arbetar ett 40-tal medarbetare, allt från snickare till bagare, landskapsarbetare och fastighetsskötare.

Sittande styrelse till ordinarie bolagsstämma 2019:

Johan Ahlsell (ordförande)
Fredrik Adlercreutz (vice ordförande)
Elisabeth Andersson
Annikka Hedberg
Karin Vedlin
Ronny Lindqvist
Marie Omström

Lekmannarevisorer
Peter Eckerström
Åke Nises