Kommersiell fotografering (företag)

Välkommen till Gunnebos unika och vackra 1700-talsmiljöer som lämpar sig utmärkt för kommersiella fotograferingar av olika slag. Här följer information för dig som funderar på att använda Gunnebo för ett foto- eller filmjobb.

Gunnebo Slott och Trädgårdar är ett kommunalt bolag ägt av Mölndals stad. Uppdraget är att utveckla Gunnebo Slott och Trädgårdars värden till upplevelser och lärande så att fler kan åstadkomma hållbar förändring – utifrån historisk trovärdighet, högklassiskt hantverk och hållbar livsstil.

Gunnebo arbetar strategiskt med uppdraget genom att:

  • Vi bevakar kvalitet.
  • Vi värnar om en hållbar förvaltning av jordens resurser.
  • Vi lyfter fram, utmanar och inspirerar utefter Gunnebos uppdrag och värden.
  • Vi bygger en robust organisation där människor växer.

Företag som vill använda Gunnebos miljöer för kommersiell fotografering eller filminspelning ska dela Gunnebos värdegrund. Gunnebo avgör huruvida en fotografering eller filminspelning är förenlig med denna.

Ett företag ska alltid kontakta Gunnebo i god tid före. Varmt välkommen att ringa 031-334 16 00 eller maila oss på kontakt@gunneboslott.se

Pris kommersiell fotografering i trädgårdarna: 2500 kr per påbörjad timma.
Pris kommersiell fotografering i slottet: 3 500 kr per påbörjad timma.