Visningar för skolor och pedagogiska grupper

På Gunnebo finns ett varierat utbud av visningar för skolbarn i alla åldrar; från förskola till gymnasium. En del visningar anpassas efter säsong, medan andra finns att boka på både höst- och vårtermin. Visning med pedagog är kostnadsfritt för skolor inom Mölndal stad.

BOKNING


Visningar bokas direkt till pedagogen.

Er grupp kan komma att ackompanjeras av en annan grupp för att fylla antalet platser på visningen. Visningarna är bokningsbara fram till att alla platser är upptagna.

Mer information

Kontakta bokningen, tel 031-334 16 00.

DOKUMENT

  • Pedagogiskt program april-juni 2018

    Pedagogiskt program

Få vårt nyhetsbrev