TRÄDGÅRDARNA

Kring Gunnebos byggnader grönskar trädgårdar och park. Dessa skapades vid samma tid som övriga anläggningen och ritades i de flesta fall av Gunnebos arkitekt, Carl Wilhelm Carlberg.
I anläggningen finns tre typer av trädgårdar: lustträdgård, engelsk park och köksträdgårdar. Alla trädgårdarna är KRAV-certifierade. Köksträdgårdarna planeras varje år i nära samarbete med kockarna i Gunnebo Kaffehus och Krog och de grönsaker som skördas här serveras i restaurangen. Vi är inte självförsörjande på grönsaker men i regel är det alltid något gott på tallriken, året om, som har odlats i trädgården.

Lustträdgården


Arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs ritningar utgör en stor del av underlaget för det rekonstruktionsarbete som bedrivs på Gunnebo. Lustträdgården har återskapats till sin forna glans i flera etapper från 1949 och fram till idag.

Lustträdgården är arkitektonisk och samspelar intimt med slottsbyggnaden. Här möts du av symmetri och harmoni i historisk anda. Under arkitekt Carlbergs långa utlandsresa inspirerades han bland annat av tuktade italienska renässansträdgårdar och franska barockträdgårdar. Trädgården är till för att förhöja upplevelsen av det vackra träslottet samtidigt som den är en förlängning av byggnaden ut i landskapet.

Våra trädgårdsmästare arbetar med trädgården utifrån arkitektens bevarade ritningar och använder sig av historiska hantverksmetoder. Här har växtligheten formats av arkitektens ritstift och trädgårdsmästarens hand! Här har lien en självklar plats i den vardagliga skötseln och trädgårdsmästarna värnar om att hålla hantverket levande!

De olika grönskande rummen är prydda med dekorationer i form av möbler, statyer, prakturnor och exotiska växter. Gå runt och fantisera och inspireras av platsen!

Den engelska parkens historia


Som en förbindelselänk mellan byggnaderna, trädgårdarna och det omgivande kulturlandskapet skapades de engelska parkerna vid slutet av 1700-talet. De filosofiska strömningarna i Europa förespråkade tillbaka till naturen. De engelska parkerna skapades för romantiska promenader och spännande upptäcktsfärder. Ofta fanns speciella byggnader i de engelska parkerna, på Gunnebo fanns ursprungligen ett eremitage och troligtvis ett tempel dit herrskapet kunde ta sin tillflykt för vila och kontemplation. Mycket av innehållet i den engelska parken på Gunnebo har gått förlorat och återstår att rekonstruera. Missa inte den slingrande stigen från slottet upp till Floras kulle där en av de vackraste utsiktsplatserna i parken finns!

Gamla köksträdgården


Gamla Köksträdgården, så står det redan på originalritningarna av Carl Wilhelm Carlberg från 1780-tal. Här tror man att det odlats sedan lång tillbaka i tiden, men vi lever fortfarande i ovisshet om vad som exakt odlats här även senare under familjen Halls tid.

Gamla köksträdgården är idag Gunnebos örtagård och vi odlar gamla kulturörter som kvanne, åbrodd och libbsticka tillsammans med perenner som sparris, humle och rabarber. Ett av kvarteren fylls med perenna och annuella blommor som används på Gunnebo till vardag och fest. Längs spaljén vid muren växer gamla sorter av päron. Tanken är att skapa en köksträdgård som har sina rötter i 1700-talet, men som växer och utvecklas med sin samtid och framtid. Trädgårdarna är KRAV-certifierade och trädgårdmästarna arbetar på att ständigt förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

Nya köksträdgården


Nya Köksträdgården, så står det redan på originalritningarna av Carl Wilhelm Carlberg från 1780-tal. Namnet antyder att denna del av köksträdgårdarna är nytillkomna under familjen Halls tid. I Nya Köksträdgården odlar vi främst grönsaker – många är gamla kulturarvssorter som vi vet fanns redan på 1700-talet, andra är bevarandesorter från små svenska gårdar.

Vi odlar i en 6-årig växtföljd uppdelad i växtfamiljer som ärtväxter (alla ärter och bönor), målleväxter (som rödbetor och mangold) och lök, korgblommiga växter (som sallat och kronärtskocka), flockblommiga växter (morötter och selleri), kål och gurkväxter och i ett av skiftena finns gröngödslingsgrödor som förbättrar jordhälsan.

De två kvarteren i Nya Köksträdgården är inramade av bärbuskar och rosor, som brukligt i ståndsmässiga köksträdgårdar på 1700-talet. Tanken är att skapa en köksträdgård som har sina rötter i 1700-talet, men som växer och utvecklas med sin samtid och framtid. Trädgårdarna är KRAV-certifierade och trädgårdmästarna arbetar på att ständigt förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

Drivhuset


På drivhusterrassen i Nya köksträdgården återskapades drivhuset 1996-1999. Byggnaden är inte baserad på bevarade ritningar utan källmaterialet var teckningar, arkeologiska undersökningar och jämförande studier av andra samtida drivhus. Drivhuset är trädgårdsmästarnas arbetsplats och utgör navet och hjärtat i köksträdgården. Här förkultiveras en del av grönsakerna och snittblommorna till köksträdgårdarna under våren. I februari/mars börjas det med kronärtskocka, purjolök och kardon. Här vinterförvaras även en del av de växter som stått i urna i trädgården under sommaren.

Vårdprogram


Läs mer om hur trädgården sköts i vårdprogrammet som finns att ladda ner under rubriken Dokument.