Hållbarhet

Gunnebo Slott och Trädgårdar är sedan maj 2006 miljödiplomerad enligt Göteborgsmodellen. Vi arbetar aktivt med miljön inom hela organisationen.

Gunnebo vinnare av Årets Hållbarhetskliv 2021


Vi är både glada och stolta över att ha vunnit Turistrådet Västsveriges pris Årets hållbarhetskliv. Den glädjen vill vi dela med er, alla våra följare, besökare och samarbetspartners! Tack för ert stöd och engagemang.

— Vi tar emot Årets Hållbarhetskliv med stolthet och glädje, och som ett bevis på hur hårt arbete ger resultat. Stort tack till Turistrådet för stöttning och inspiration. Hållbarhetsklivet är ett bra styrmedel att översätta till våra egna hållbarhetsstrategier. Jag vill också tacka alla våra besökare, fantastiska kollegor samt Mölndals kommun för nomineringen. Tillsammans har vi visat att man kan nyttja kraften i en förändring till att göra något annorlunda i framtiden, säger Anki Sande, vd Gunnebo Slott och Trädgårdar.

Läs mer här!

Gunnebo Kaffehus och Krog


Gunnebo Kaffehus och Krog samt Gunnebo Bageri ligger unikt mitt i den grönskande köksträdgården. Köket skapar sina menyer utifrån vad Gunnebos trädgårdsmästare dagligen kommer in med och utifrån vad de lokala ekologiska producenterna kan leverera i säsong.

2009 KRAV-certifierades verksamheten som sedan 2012 innehar KRAVs högsta nivå, d v s över 90% av råvarorna är ekologiska. En del i Gunnebos hållbarhetsarbete är att hålla menyerna öppna för förändringar. Årstidens råvaror avgör vad som hamnar på gästens tallrik. Samarbetet med trädgårdsmästarna innebär också att vi hela tiden utvecklar nya sätt att ta hand om örter, kryddor och grönsaker. Vad kan vi exempelvis tillaga av rotsellerins alla delar?

I bageriet använder vi kulturspannmål i allt vi bakar. Kulturspannmål är ursprungliga spannmålssorter som har en bred genetisk bas. Detta är mycket bra ur ett hållbarhetsperspektiv, då kulturspannmålen har lättare för att anpassa sig till förändringar i klimat och odlingslandskap. Den genetiska variationen gör också att det är svårt för yttre påverkan att slå ut hela skörden. På Gunnebo använder vi följande mjölsorter: Lantvete, Dinkel, Emmer och Svedjeråg.

I alla verksamhetens delar strävar vi efter att ta tillvara på allt och skapa nya spännande smaker och produkter som genererar till minimalt matsvinn. T.ex överblivna kanelbullar mals till mjöl och blir nya knapriga kanelbullesnittar. Blir det något trots allt över så väljer vi att antingen kompostera det i vår trädgårdskompost eller lämna det till den kommunala biogasanläggningen.

Vi är också medlemmar i Hållbara restauranger och Smaka på Västsverige.

Trädgården


I våra KRAV-certifierade odlingar pågår ett evigt ekologiskt kretslopp. Vi odlar ekologiska grödor och gamla kulturarvssorter och strävar efter mångfald, både vad gäller annuella grönsaker och perenna örter. Gröngödsling finns alltid med i vår växtföljd och vi använder fånggrödor för att inte laka ut våra jordar. Våra odlingsbäddar bearbetas varsamt efter behov, och vi tillför primärt stallgödsel och egen kompost anpassat efter vad som ska odlas. Behöver vi kompletterande näring är denna KRAV-godkänd. När vi slår vårt gräs hamnar klippet som täckmaterial på odlingsbäddar som behöver det. Vi odlar nektar- och pollenfyllda blommor för att locka många nyttodjur och bidra till mångfalden i trädgårdarna. Då får vi hjälp med pollinering och bekämpning av skadedjur. Är det ändå så att vi behöver en extra insats mot vissa skadedjur eller svampar använder vi oss av biologisk bekämpning. På hösten hamnar växtmaterial direkt i bäddarna eller i våra komposter, och så nästa vår, är det dags att med varsam hand forma jorden igen.

Butiken


I Gunnebo butik finns ekologiskt sortiment både vad gäller livsmedel, textilier och plantor. Butiken säljer även produkter med märkningar som Fairtrade och giftfria leksaker.

Fastighet, mark, lantgård


Lantgården arbetar med ekologisk djurhållning och vi låter våra svenska lantraser vara utomhus stora delar av året.

Dessutom strävar vi efter att hitta miljöanpassade alternativ vid renovering, måleri och rengöring. Vi arbetar med att aktivt minska energiförbrukningen i våra lokaler genom att elda klokt i rörspisarna, förbättra isoleringen i fönster och dörrar samt att skapa rutiner för att minimera energianvändandet.

Social hållbarhet


Gunnebo är en plats som bidrar till ett gott liv med god hälsa. Här står människors lika värde i centrum, ett sammanhang för meningsfullhet. Vi har plats för människor som behöver få tillbaka kraft och ork, till exempel genom att träna sig åter till arbetslivet eller till studier. Miljön är läkande och våra medarbetare är vana vid att handleda. För många är vi den första arbetsplatsen när vi varje år, i samarbete med Mölndals kommun, erbjuder sommarjobb för omkring 20 ungdomar. Via samarbetet med Göteborgs universitet tar vi också emot studenter som får utöva sitt hantverk på plats. Vi månar om att produkter och tjänster som vi använder har tagits fram under justa arbetsförhållanden. Vi verkar lokalt och verksamheten pågår året om vilket bidrar till fler långa anställningar. Gunnebos värderingar kring social hållbarhet speglar samma filosofi som den vi har kring ekologisk hållbarhet.

 


Administration

Den administrativa delen av Gunnebo Slott och Trädgårdar har som mål att minska pappersförbrukning och energianvändning.

Detta gör vi genom att: stänger av datorn och skrivaren varje dag, drar ner värmen på kontoren inför helgen, skriver ut dubbelsidigt så ofta vi kan.

Gunnebo slott och trädgårdars miljöpolicy


  • Vi ska uppnå ständiga miljöförbättringar enligt våra övergripande miljömål.
  • Vi ska lyfta fram och synliggöra vårt miljöarbete för våra besökare.
  • Vi ska integrera miljötänkande och eftersträva kretsloppstänkande i vår dagliga verksamhet vid samtliga enheter inom Gunnebos organisation.
  • Vår verksamhet ska följa gällande lagkrav.
  • All odling ska vara ekologisk i enlighet med KRAVs kriterier.
  • Sund djurhållning ska tillämpas och ekologiskt djurfoder användas.
  • Utbudet i Gunnebo Kaffehus och Krog ska följa säsongernas växlingar.
  • Vid inköp ska miljöanpassade och närodlade produkter gynnas. Leverantörer med aktivt miljöarbete prioriteras.
  • Energieffektiva alternativ ska undersökas vid nyinstallation och Grön el ska användas.
  • Vi ska arbeta för att minimera mängden avfall.