Gunnebos hållbarhetsarbete

Gunnebo Slott och Trädgårdar är ett kommunalt bolag ägt av Mölndals stad. Vårt uppdrag:

  • bevara och utveckla Gunnebo som kultur- och naturarv för kommande generationer
  • skapa lärande och upplevelser som berikar

Gunnebos hållbarhetsarbete utgår från de gemensamma utmaningar som hela världen står inför och vi arbetar med ett perspektiv som innefattar alla dimensioner av hållbarhet: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. I arbetet ingår att kontinuerligt uppdatera de områden där verksamheten har störst hållbarhetsmässig påverkan för att på ett systematiskt sätt kunna förbättra vårt hållbarhetsarbete, kunna påverka arbetet genom hela värdekedjan och skapa störst nytta där den behövs. För att göra det tror vi att vi behöver vara kloka, vetgiriga och generösa.

Gunnebo arbetar strategiskt utifrån fyra fokusområden:

  • Vi bevakar kvalitet. Kompromisslöst restaurerar vi och vårdar Gunnebos kultur- och naturarv.
  • Vi värnar om en hållbar förvaltning av jordens resurser. Vi försöker ständigt göra minsta möjliga negativa avtryck och samtidigt hitta lösningar som bevarar eller förbättrar jordens förutsättningar.
  • Vi lyfter fram, utmanar och inspirerar. Genom lärande och upplevelser som berikar delar vi med oss på ett sätt som ger nya perspektiv
  • Vi bygger en robust organisation där människor växer. Genom engagerade medarbetare med en vilja att bidra med sin kompetens och sitt kunnande stärker vi vår omvärld.

Gunnebo arbetar aktivt med följande åtaganden:

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Gunnebo är undertecknare av Klimat 2030 inom fokusområdet klimatsmart och hälsosam mat, som innebär att vi ställer oss bakom Västra Götalands klimatmål. Detta är ytterligare ett steg i Gunnebos hållbarhetsatsning och vi tror att tillsammans med de övriga aktörerna inom näringsliv, kommuner, högskolor, institut, organisationer och föreningar kan vi göra skillnad.

KRAV

Gunnebo Kaffehus och Krog innehar KRAV:s högsta certifieringen ”Guld” för kategori restaurang.

KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat som är ekologisk och som har extra höga krav för biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor för anställda. Gunnebo innehar KRAV-certifieringar inom följande områden:

  • trädgård
  • restaurang
  • producent

Kranmärkt

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Förpackat vatten kräver tillverkning och tunga transporter och orsakar onödiga utsläpp och avfall. Kranvatten är alltid lokalproducerat och distribueras i ledningar, vilket är mycket energisnålt.

KliMATomställning – fler måltider för en levande planet 

Projektet ”KliMATomställning – fler måltider för en levande planet” vill hitta och undanröja hinder för de som levererar måltider att servera mer hållbar och klimatsmart mat. Projektet finansieras av Vinnova och drivs av MiljöMatematik, Gunnebo Slott & Trädgårdar och WWF Sverige. Projektet bygger på WWFs måltidskoncept One Planet Plate och målet är att med innovativa metoder, verktyg och coachning nå nya målgrupper och matsammanhang så att fler serverar fler måltider för en planet. Projektet pågår hösten 2022 till våren 2024.

Årets Hållbarhetskliv

Gunnebo Slott och Trädgårdar vann det av Turistrådet Västsverige och Västra Götalandsregionen instiftade Hållbarhetsklivet. År 2021 tog Gunnebo emot priset som för första gången delades ut i samband med Turistrådsdagen. Juryns motivering: ”Här möts besökaren av en ljuvlig blandning av historia, trädgård och mat. En anrik verksamhet som tar ständiga steg framåt och samtidigt är ett föredöme i att bevara historien. Både långväga besökare och boende i området erbjuds upplevelser året om, oavsett om gästen är där för att ta del av den omfattande utbildningsverksamheten eller bara njuta av det som erbjuds. Ekologisk mat i säsong styrt av den egna trädgårdens skördar ger gästen fantastiska smakupplevelser. Det starka engagemanget för hållbarhet lyser rakt igenom hela verksamheten.”