Om slottet

1778 köpte handelsmannen John Hall egendomen Gunnebo i Fässbergs socken för att där låta uppföra ett sommarställe. Familjen Hall ägde och bebodde Gunnebo i endast två generationer, men deras påverkan på Gunnebo är den mest genomgripande och familjen har därmed en central roll i egendomens historia. Gunnebo var redan på 1700-talet en gammal gård och namnet förekommer första gången i en förteckning över kyrkans egendomar i slutet av 1200-talet.

Drömmen om den lantliga villan


Stadsarkitekten i Göteborg, Carl Wilhelm Carlberg, fick uppdraget att göra ritningar till en huvudbyggnad med inredning, trädgårdar och kringliggande byggnader. Carlberg var nyligen återkommen från en längre resa utomlands och var full av inspiration från de nyklassicistiska strömningar som rådde i Europa. Han var i synnerhet influerad av renässansarkitekten Andrea Palladios stilbildande villor utanför Vicenza och Verona men också av fransk nyklassicism. Med denna klassiska arkitektur i minnet, ritade han Gunnebo.

Den första middagen arrangerades i huset den 22 juli 1796. Familjen Hall kom att få besök av dåtidens namnkunniga personer, både kungligheter och revolutionärer, konstnärer och politiker, vilka uttryckte sin beundran över de fagra omgivningarna och den rena klassiska arkitekturen.

Familjen Hall bestod av John och hans hustru Christina samt deras två barn, John och Christina. Dottern var vid denna tid redan gift med greve Claes Adam Wachtmeister af Johannishus. År 1802 avled den framgångsrike handelsmannen John Hall och den bohemiske sonen John Hall d.y. tog över familjens företag och fastigheter.

John Hall den yngre och förfallet


Talesättet förvärva, ärva och fördärva speglar väl familjen Halls spektakulära uppgång och fall. John Hall d.y. var konstnärligt begåvad, men hade inte ärvt faderns lysande affärssinne. Hans oförmåga att driva det hallska handelshuset, tillsammans med skiftande konjunkturer, bidrog till att detta försattes i konkurs 1807.

För Gunnebos del följde åratal av förfall på grund av bristande underhåll av egendomen. Huvudbyggnad, ekonomibyggnader och trädgårdar befann sig i ett bedrövligt skick då egendomen såldes på auktion 1832. John Hall d.y. slutade sitt liv i fattigdom år 1830 och hans häpnadsväckande levnadsöde resulterade i en skönlitterär roman av Sophie Elkan, John Hall, utgiven 1899.

Åter till 1700-talet


Efter ett antal ägarskiften kom egendomen att bebos av friherreparet Carl och Hilda Sparre. Efter Hilda Sparres död köptes Gunnebo av Mölndals stad 1949. Slottet renoverades åren 1949-52 med hjälp av den information som familjen Halls inventarieförteckningar och arkitekt Carlbergs bevarade originalritningar gav. De drygt tvåhundra ritningarna, över såväl byggnader, inredning som trädgårdar, är en unik skatt som ger oss möjlighet till renoveringar och rekonstruktioner.

Tag del av historien på visningar


Lär dig mer om Gunnebos historia på våra guidade visningar. Vi erbjuder guidningar av slottet, trädgårdarna och orangeriet. Vi har även dramatiserade visningar där du på ett lättsamt och lärorikt sätt får möta personer ur Gunnebos historia.