Gamla köksträdgården

På Gunnebo finns tre typer av trädgårdar: Lustträdgård, engelsk park och köksträdgårdar. Dessa är i många fall ritade av Gunnebos arkitekt, Carl Wilhelm Carlberg. Trädgårdarna är KRAV-certifierade och strävan efter att främja den biologiska mångfalden.

Gamla köksträdgården

Gamla köksträdgården nämns redan på originalritningarna av Carl Wilhelm Carlberg, här tror man att det odlats sedan lång tillbaka i tiden. Exakt vilka grödor som växte i trädgården under familjen Halls är ovisst.

Idag fungerar den som Gunnebos örtagård och vi odlar gamla kulturörter som kvanne, åbrodd och libbsticka tillsammans med perenner som sparris, humle och rabarber. Ett av kvarteren fylls med perenna och annuella blommor som används på Gunnebo till vardag och fest. Längs spaljén vid muren växer gamla sorter av päron.

Tanken är att skapa en köksträdgård som har sina rötter i 1700-talet, men som växer och utvecklas med sin samtid och framtid.

Nya köksträdgården är placerad nedanför drivhuset.

 

Mycket av det som växer i köksträdgårdarna tillagas och serveras i Gunnebo Kaffehus som dagens lunch.