Gunnebo slott

Ett påkostat sommarnöje

När Gunnebo slott invigdes i juli 1796 var det ett av Sveriges modernaste och mest påkostade sommarnöjen. Det byggdes för den förmögne köpmannen John Hall och hans familj och ritades av Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg.

Allkonstverket Gunnebo

Carlberg ritade inte bara själva huvudbyggnaden, utan även dess inredningar och möbler samt trädgårdarna och kringliggande byggnader. Egendomen Gunnebo är därför ovanligt helgjuten, ett allkonstverk från den sengustavianska tiden.

Slottet är ett suterränghus med tre våningar åt söder och två våningar mot den norra ankomstsidan. Dess 1700-talsinteriör är välbevarad och den fasta inredningen med väggutsmyckningar, kakelugnar och golv visar på en stor variation och detaljrikedom.

Lär dig mer på en av våra guidade visningar.