Gunnebos rekonstruerade treillage

Som pendang till orangeriet söder om slottet ritade Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg ett treillage, som rekonstruerades våren 2016. Treillaget utgör en länk mellan natur och arkitektur – de klippta lindarna kommer med tiden att bilda en lövsal. Treillage var vanliga 1500–1800 och tre berömda har rekonstruerats i modern tid; på Hampton Court i England, Het Loo i Holland och Versailles i Frankrike.

Nyklassicistisk arkitektur


Gunnebos trädgård och park var rik på arkitektoniska överraskningar, s.k. follier – follies. Med sitt höga, kassetterade tunnvalv och välvda nischer för treillaget tankarna till antika ruiner som Maxentiusbasilikan på Forum Romanum. Detta är typiskt för nyklassicismens arkitektur, som i sin helhet byggde på antika referenser. Carlbergs mäktigaste trädgårdsrum har därför ofta liknats vid sidoskeppet i en katedral.

Rekonstruktionen är ritad av arkitekt sar/msa Stefan Günther, med utgångspunkt från delvis bevarade ritningar av Carlberg. Det är byggt av Kroksjöns Trähantverk, bänkarna av Lignarium Snickeri.