Gunnebo kulturreservat – en storslagen upplevelse

I kulturreservatet erbjuds upplevelser för alla sinnen i ett historiskt landskap med storslagen natur. Här finns det platser att upptäcka för hela familjen. Du kan välja att gå en kort lättpromenerad stig eller en lite längre vandringsled. I reservatet erbjuds varierade miljöer där många är lätta att ta med barnvagnen på. Förbi glittrande Stensjön och Rådasjön följer du vattnet med härliga vyer, stora ekskogar, blandat med ängsmarker. I hagarna kan du kan stöta på en och annan kossa eller våra arbetshästar Juhlin och Umar. De bidrar till att bevara kulturlandskapet. I skogen kan barnen springa fritt och själva skapa sin egen lekplats.

Gunnebo kulturreservat är 100 hektar naturupplevelse


Gunnebo är ett kulturreservat sedan år 2003 . Det innebär att det kulturpräglade landskapet skyddas och bevaras. Skyddet omfattar bebyggelse och marker men även kunskap och traditioner av landskapsskötsel. Sådana tradition kan vara att slå gräs med lie och att låta kossorna beta på ängarna. Gunnebo kulturreservat omfattar cirka 100 hektar och förvaltas av Västra Götalands län och Mölndals stad.

Syftet med reservatet är att:

  • att bevara och vårda ett värdefullt kulturlandskap som utgörs av en lantegendom med slotts- och trädgårdsanläggning från sent 1700-tal med ett omgivande landskap präglat av 17-1900-talets jord- och skogsbruk och ägarnas estetiska ambitioner.
  • att förmedla en förståelse för landskapets utveckling i ett historiskt sammanhang. Kulturlandskapet skall vara källa till kunskap, inspiration, rekreation och friluftsliv.
  • att gynna den biologiska mångfalden.

Skötselplanen för kulturreservatet finns att ladda ner under rubriken Dokument.

Ladda ner besökskartan


I Gunnebo kulturreservat får du uppleva lövskogar, ängsmarker, beteshagar, glittrande sjöar med sandstränder och dramatiska bergsklippor. Ett flertal promenadstigar tar dig genom området. Välkommen att ladda ner en karta över kulturreservatet på denna sida eller hämta den på plats på Gunnebo.