Möt Magnus, Gunnebos timmerman

Det är väldigt häftigt att allt vi bygger på Gunnebo är tänkt att bli bestående till kommande generationer.

När Magnus började arbeta på Gunnebo i slutet av 1996 såg området inte alls ut som det gör idag. De enda byggnaderna som stod här då var slottet, en fallfärdig lantgårdsbyggnad och huset vi kallar Solbacken, som ligger mittemot lekberget.

Det har varit väldigt spännande att ha varit delaktig i den fantastiska utvecklingen som skett på Gunnebo med alla kontinuerliga projekt, säger Magnus.

Som timmerman på Gunnebo är Magnus arbetsuppgifter att restaurera slottet och att rekonstruera byggnader efter akvareller och arkitekt Carlbergs originalritningar. Carlbergs ritningar, berättar Magnus har varit enkla att följa eftersom de är så otroligt exakta och tydliga.

Det är fascinerande. Varje ritning är som ett konstverk, det är färglagt och det är skuggat. Allt gjort för hand. Det måste tagit väldigt lång tid att göra EN ritning och vi har hittat cirka tvåhundra, säger Magnus.

Det han värdesätter mycket med att ha Gunnebo som arbetsplats är att man värnar om det gamla.

I dagens samhälle tycker jag man är dålig på att bevara gamla byggnader. Istället river man och bygger nytt. Det är tråkigt både vad gäller det historiska värdet av äldre byggnader men också ur miljösynpunkt. Jag tycker att det är viktigt att detta kommer upp för diskussion, säger Magnus.

Magnus bästa tips till besökaren är att våga ställa frågor till de som arbetar här.

Jag har varit involverad i alla rekonstruktioner här på Gunnebo, jag har även ritat och byggt flera hus själv, tex lilla stallet. Därför, om du som besökare undrar något ställ gärna en fråga till mig. Det tycker jag bara är roligt, säger Magnus.