Plantering av Lindar för framtiden

Gunnebo slott planterar historiska lindar för framtiden


En historisk händelse på Gunnebo Slott och Trädgårdar, en händelse som samtidigt blir ett tillfälle att ta del av Gunnebos tankar om framtiden.

Gunnebo visare ett exklusivt moment i arbetet att återuppbygga 1700-talets Gunnebo. Sticklingar från lindar som planterades på 1700-talet har fått växa till sig i en handelsträdgård i ett decennium. De nya lindarna kompletterar den franska trädgården och därmed närmar sig Gunnebo sin fullbordan. Mölndal har byggt en unik anläggning – nu är det dags att gå från att bygga till att förvalta och tillämpa. Välkomna att följa händelsen där du bland annat kommer att  träffa Gunnebos chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler, slottsarkitekt Stefan Günther och VD Anki Sande.