Platser utomhus för arrangemang

Midsommarängen, Teaterplatsen, Nya köksträdgårdarna och Rovfelyckan är olika ytor i Gunnebos kulturlandskap som var och en erbjuder  unika möjligheter. De ger alla en vacker inramning till evenemang såsom konserter, marknader och motionsaktiviteter.  Se karta

Midsommarängen


Lämpliga aktiviteter: Spel, lek, uteaktiviteter, föreställningar, konserter, marknader, familjedagar

Storlek och kapacitet: Cirka 3000 kvadratmeter.

Utrustning och anläggningar: Elförsörjning 3-fas. Möjlighet för placering av hyrtoaletter i anslutning till området. Inga fasta installationer i form av scener och läktare får sättas upp men däremot lättare partytält och flyttbara stånd som arrangören medtager.

 

Teaterplatsen


Hårdgjord yta i form av grusplan vackert belägen med utsikt över Stenssjön, cirka 150 meter sydväst om slottet. Platsen ligger mitt i Gunnebos unika kulturlandskap, omgivet av betande kor, åkrar och lövkullar. Här har tidigare spelats utomhusteater med tillfällig scen och läktare.

Lämpliga aktiviteter: Marknader, föreställningar, konserter.

Storlek och kapacitet: Cirka 1800 kvadratmeter.

Utrustning och anläggningar: Elförsörjning 3-fas. Möjlighet för placering av hyrtoaletter i anslutning till området. Eftersom ytan är hårdgjord med grus lämpar den sig väl för arrangemang som kräver tillfälliga anläggningar i form av t ex större tält, scen, läktare.

 

Nya köksträdgården


Grusgångar i unik trädgårdsmiljö. Platsen för Gunnebos årliga marknader.

Lämpliga aktiviteter: Marknader, mindre sammankomster, aktiveter med anknytning till trädgård, trädgårdsmässor

Storlek och kapacitet: Cirka 750 kvadratmeter, men hela ytan kan inte nyttjas samtidigt eftersom området alltid är öppet för andra besökare på Gunnebo, som t.ex. vill titta på trädgårdarna eller besöka restaurang och slottsmiljö.

Utrustning och anläggningar: Elförsörjning 220 och 3-fas. Möjlighet för placering av hyrtoaletter i anslutning till området. Allmänna toaletter finns i kaffehus samt vid lantgården.

 

Rovfelyckan


Fin gräsyta norr om Rådasjön. Avskild och rofylld plats som omgärdas av lummig lövskog, och har närhet till fina bad. Här har tidigare funnits en scen för barnteater.

Lämpliga aktiviteter: Lek, spel, uteaktiviteter, föreställningar

Storlek och kapacitet: Cirka 4000 kvadratmeter.

Utrustning och anläggningar: Elförsörjning 3-fas.  Möjlighet för placering av hyrtoaletter i anslutning till området.