Swedish gardens

Gunnebo Slott och Trädgårdar ingår i nätverket Swedish Gardens som är ett nätverk för Sveriges främsta parker och besöksträdgårdar. De 35 medlemsanläggningar har alla sin unika berättelse och sätt att gestalta trädgårdskulturen. Swedish Gardens främsta uppgift är att hjälpa besökare från Sverige och utlandet att upptäcka vilken rikedom av besöksmål de utgör. Det ska vara lätt att hitta till de parker man vill besöka och att dessutom upptäcka nya kulturskatter som man inte tidigare kände till.

Swedish Gardens webbplats