Tillgänglighet på webbplatsen

Gunnebo Slott och Trädgårdar står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur gunneboslott.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gunneboslott.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till kontakt@gunneboslott.se
  • ring 031 – 334 16 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns video som saknar textalternativ och syntolkning.
  • Funktionen för att boka bord är inte tillgänglig för användare utan mus. Du kan nå oss via kontakt@gunneboslott.se eller 031-334 16 00 för bordsreservation.
  • Koden validerar inte, vilket kan leda till oanade problem.
  • PDF:er är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Gunneboslott åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Funktionen för att reservera bord är en tredjpartslösning som vi inte kan ändra. Leverantören har informerats om bristerna.

Koden validerar inte, men vi kan inte se att det leder till problem för användare.

För PDF:er kommer vi fokusera på att nya PDF:er ska vara tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av gunneboslott.se

Senaste bedömningen gjordes den 23 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 oktober 2020.