Tillgänglighet på Gunnebo

Gunnebo kulturreservat är delvis kuperat. Det finns iordninggjorda, breda gångvägar. I det bebyggda området av reservatet finns bänkar att sitta på under sommarhalvåret. Gångarna är belagda med finkornigt grus vilket ger en plan yta. Från lantgården och handikapparkeringen är marken plan fram till köksträdgårdar och restaurang.

Tillgänglighetsdatabas
Gunnebo är med i Tillgänglighetsdatabasen som är den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Databasen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Turistrådet Västsverige, representanter från näringen och den samlade funktionshindersrörelsen och alla har bidragit till TD:s utveckling

SKYLTNING/KARTA


Det finns fyra större entréskyltar till området som är försedda med karta: en vid Runde sten, en vid Stensjöns parkering, en vid Rådasjöns handikappbad samt en vid parkeringen i början av Christina Halls väg.

CYKELPARKERING


Cykelparkering finns vid Runde sten, vid planket mittemot Gunnebo Kaffehus och Krog samt vid stengärdesgården mellan köksträdgårdarna och lantgården.

TILLGÄNGLIGHET FÖR RULLSTOL


Utan hjälp: trädgårdar, Kaffehus och Krog
Med hjälp: slottets paradvåning, butiken och vagnboden
Permanenta ramper finns till kaffehus, södra och norra flygeln. Till slottet kan en tillfällig ramp läggas ut av personalen. I slottet finns ingen hiss. För besök i slottet, kontakta oss i förväg, telefon 031-334 16 00.
Parkering: Totalt 280 parkeringsplatser, varav 3 platser för rörelsehindrade. Parkeringen ligger vid lantgården cirka 100 meter från kaffehus och flygelbyggnader. Inga bilar får parkeras eller framföras i trädgårdarna av utrymmes- och säkerhetsskäl.
Toalett:Handikapptoalett finns i Kaffehus och Krog och i södra flygelbyggnaden (för bokade sällskap samt utvalda konserter). Ingen handikapptoalett i slottsbyggnaden.

TOALETTER


WC finns i Kaffehus och Krog och vid fritrappan på slottet. Samtliga toaletter är skyltade med punktskrift.

TRÖSKLAR


I alla hus finns trösklar, men i Kaffehus och Krog och flyglarna har dessa försetts med kilar.

LEDARHUND


Ledarhundar är välkomna i delar av butiken. Restriktion för ledarhundar i Kaffehus och Krog där utrymmet är begränsat till de rum som är avsedda för servering, kontakta oss inför ert besök, så hjälper vi er på bästa sätt när ni kommer hit. Inga djur är tillåtna i slottet.

HÖRSEL


Vagnboden i södra flygeln är utrustad för hörselskadade.

LUKT


På Gunnebo använder vi oss av helt naturliga, parfymfria rengöringsmedel och produkter, både i publika utrymmen och arbetsutrymmen.

För att alla ska kunna besöka oss, uppmuntrar vi våra besökare att använda parfymfria produkter.
Parfym kan exempelvis finnas i hårstylingprodukter, deodoranter och rakprodukter.
Tack för att du visar hänsyn.

Tillgänglighet i slottet


Gunnebo slott är en gammal byggnad och saknar en del moderna tillgänglighetsinrättningar.

Entré: I valvet under den stora fritrappan på slottets södra sida.

Öppettider: Vi erbjuder guidade visningar av slottet.

Längd: En rundtur i slottet tar vanligtvis 45 minuter.

Trappor: 20 trappsteg från entréplan till paradvåning samt 23 steg från paradvåning till övervåning. Vid besök med rullstol, kontakta oss i förväg, så förbereder vi på bästa sätt, tel. 031-334 16 00

Sittmöjlighet: Bärbara pallar finns att låna. Man får ej sitta i slottets möbler eller luta sig mot väggarna.

Hiss: Nej

Rullstol: Tillgång till paradvåningen. Kontakta oss gärna i förväg så förbereder vi med tillfällig ramp in i byggnaden.

WC: I källarvåningen (entréplan) eller i valvet utanför entrén.

Kapprum: I källarvåningen (entréplan).

Väskor: Besökare ombeds lämna stora väskor och ryggsäckar i kapprummet. Gunnebo Slott och Trädgårdar ansvarar inte för värdesaker.

Om du vet med dig att du besväras av trappor, kontakta oss inför besöket på tel. 031-334 16 00.