Trädvårdsinsatser på Gunnebo slott

Mellan 22-26 mars 2021 kommer beskärningsarbeten och några fällningar av träd i kulturreservatet Gunnebo att genomföras av professionella arborister. Syftet är att vårda träden för att bibehålla de naturvärden och historiska värden som träden utgör. Syftet är också att minimera de risker som gamla stora träd kan utgöra i publika miljöer.

Under perioden kommer arbetet innebära att trafiken på John Halls Väg och Christina Halls Väg berörs genom att trafiken dirigeras av vägvakter.

Vi hoppas på förståelse för dessa trädvårdsinsatser och överseende med eventuellt besvär vid ert besök på Gunnebo.

För frågor vänligen kontakta kontakt@gunneboslott.se