Villkor anmälan Slow Flowers-kurs

  1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller vid anmälan till vår kurs Slow Flowers-22 som bedrivs i regi av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, 556602-0862 (Gunnebo). Gunnebo förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. I samband med att du anmäler dig till utbildningen, godkänner du våra allmänna villkor.

  1. Anmälan och bekräftelse

Gunnebo har inga specifika ansökningsperioder eller sista anmälningsdag för vår kurs, utan vi tar emot anmälningar löpande fram tills att klassen är fulltecknad.

Anmälan till vår Slow Flowers-kurs sker anmälan via bokningssystemet på vår hemsida. För att boka betalar du in en anmälningsavgift på 5 000 kr ink moms som sedan räknas av från slutsumman. I samband med bokning fyller du också i ett formulär med dina kontaktuppgifter.

  1. Kursavgift och betalning

Kursavgiften är 45 000 kr ink moms. I samband med din anmälan betalar du en anmälningsavgift (5 000 kr) som efter betalning garanterar din plats. Anmälan är bindande.

Därefter skickas en faktura på resterande avgift, 40 000 kr, ut.  Den ska vara betald senast 27/2.

  1. Avbokning

En avbokning skall alltid ske skriftligen till Gunnebo. Gunnebo bekräftar därefter avbokningen skriftligt och avbokningen är därefter giltig. Utebliven betalning av faktura gäller INTE som avbokning.

Vid avbokning före 27/2 behåller Gunnebo anmälningsavgiften på 5 000 kr.

Vid avbokning efter 27/2 görs inga återbetalningar.

  1. Reservation för ändringar

Vid för få anmälningar till kursen har Gunnebo rätten att ställa in utbildningen. Då återbetalar Gunnebo inbetalda avgift/er.

  1. Kostnad för studiematerial

I utbildningsavgiften ingår allt studiematerial. Du står själv för arbetskläder- och skor.

  1. Olycksfallsförsäkring

Gunnebo har ingen olycksfallsförsäkring för våra elever, vilket innebär att eleven själv bör se över sina försäkringar.

  1. Ansvarsbegränsning (force majeure)

Gunnebo ansvarar inte för omständigheter som ligger utanför kontroll och inte kan påverkas, typ skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, brister hos leverantör, olyckshändelser, inbrott, stöld eller annan omständighet utanför Gunnebos kontroll.

  1. Kontakt

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Christina Halls väg, 431 36 Mölndal

E-post kontakt@gunneboslott.se eller telefon 031-3341600

  1. Personuppgiftshantering och dataskydd

Genom din anmälan samtycker du även att dina personuppgifter (namn, adress, mobil, epost och personnummer) och eventuellt företagsnamn finns tillgängliga inom Gunnebo. Gunnebo säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

Från den 25 maj 2018 följer vi den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU och innebär ett fortsatt skydd för dig och din personliga integritet. Läs mer i vår Integritetspolicy.