Åter till 1700-talet – ett långsiktigt projekt

Gunnebo var i slutet av 1700-talet ett av Sveriges modernaste och dyrbaraste sommarnöjen. Drygt tvåhundra år senare har anläggningen varit föremål för en av de mest uppmärksammade och nyskapande satsningarna i landet när det gäller att tillvarata och utveckla en historisk miljö. Arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs bevarade originalritningar har möjliggjort återskapandet av det som försvunnit eller förstörts, men också uppförande av sådant som planerades på 1700-talet, men som aldrig kom till utförande. Här kan du läsa om det som gjorts hittills och det som planeras i framtiden inom projektet Gunnebo – åter till 1700-talet.

Etapp I


1996 påbörjades detta unika restaurerings- och rekonstruktionsprojekt. Det finansierades initialt av EU, Riksantikvarieämbetet och Mölndals stad. Syftet med projektet var att förmedla äldre hantverksmetoder till dagens hantverkare enligt mästare-lärlingsprincipen. Under etapp I rekonstruerades drivhuset, gamla köksträdgården samt delar av stilträdgården och slottet. Även tjänstefolksbyggnaden uppfördes i traditionella tekniker enligt tvåhundra år gamla ritningar. I byggnaden placerades restaurangen som fick namnet Gunnebo Kaffehus och Krog. Invigningen skedde 1998.

Etapp II


Bygget av flyglarna påbörjades 2001 och slutfördes 2006. Idag inrymmer flyglarna butik samt lokaler för konferenser och fester. Den nya köksträdgården framför drivhuset stod färdig 2008 och invigdes i samband med Göteborgs Lustgårdar. Köksträdgården visar en typisk 1700-talsodling med kryddor och grönsaker omgiven av en ram av fruktträd och bärbuskar.

Under 2008 ”möblerades” trädgården med urnor och växter med utgångspunkt i arkitekt Carlbergs originalritningar. I slottet nyinvigdes ett rum på övervåningen, ”övre östra förmaket”. Rummet restaurerades och möblerades som ett tavelgalleri.

Etapp III


Sedan 2013 byggs den rikt dekorerade orangeribyggnaden i den södra formella trädgården.  Läs mer om projektet här.

Pågående arbeten och framtiden


2015-2018 återfick slottets fasader sitt forna utseende. Den släta panelen, som byttes ut på 1860-talet, ersattes av en slät panel med utsmyckningar, rekonstruerad efter Carlbergs ritningar. Byggnaden målades i fransk sandstensgult. Färgsättningen baserades på resultatet av de nya färgundersökningar, som kunde göras på gamla timmerlagningar, vilka kom i dagern när panelen byttes.

2016 rekonstruerades treillaget i norra stilträdgården, som ett växtstöd och ett uterum.

Innan 1700-talets Gunnebo är komplett, återstår ytterligare byggnader att återuppföra; eremitaget invid norra uppfarten samt flera mindre odlingsbyggnader kring drivhuset och vissa dekorativa inslag i trädgårdarna. Därutöver återstår att återskapa promenadstigar i den engelska parken.