Lustträdgården

Kring Gunnebos byggnader finns tre typer av trädgårdar: Lustträdgård, engelsk park och köksträdgårdar. Även dessa är i många fall ritade av Gunnebos arkitekt, Carl Wilhelm Carlberg. Alla trädgårdarna är KRAV-certifierade.

Lustträdgården

En lustträdgård (pleasure garden) är i motsats till nyttoträdgården, avsedd för vila och skönhetsupplevelser. Under arkitekt Carlbergs långa utlandsresa inspirerades han av tuktade italienska renässansträdgårdar och franska barockträdgårdar med dess strävan att pålägga naturen ordning. Här möts du av symmetri och harmoni i ett intimt samspel med huvudbyggnaden.

Våra trädgårdsmästare arbetar med trädgården utifrån bevarade ritningar och använder sig av historiska hantverksmetoder.

Treillaget

Som ett inslag i lustträdgården och pendang till orangeriet söder om slottet, ritade Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg ett treillage, som rekonstruerades våren 2016. Treillaget utgör en länk mellan natur och arkitektur – de klippta lindarna kommer med tiden att bilda en lövsal.

Treillaget konstruktion för tankarna till antika ruiner som Maxentiusbasilikan på Forum Romanum. Detta är typiskt för nyklassicismens arkitektur, som i sin helhet byggde på antika referenser.

Vill du lära dig mer om trädgårdsskötsel? Läs mer om vår trädgårdsmästarutbildning.