Forskning

Forskning i kulturmiljövårdens hantverk, kulturmiljövård och arkitekturhistoria

Vid Gunnebo Slott och Trädgårdar har det under de senaste 20 åren genomförts ett flertal rekonstruktioner. Hantverket har varit en central länk i samtliga återuppbyggnadsprojekt. Också i den dagliga driften är övning och lärande av historiska hantverk en medveten inriktning. Anläggningens personal, samt praktikanter och lärlingar, kan genom detta förhållningssätt utveckla ett professionellt historiskt hantverkskunnande. Gunnebo kan erbjuda en skiftande och utmanande hantverksmiljö och vara ett laboratorium inom såväl landskapsvård och trädgårdsvård som byggnadsvård, arkitekturhistoria och restaurering.

Samarbetsavtal med Göteborgs universitet

Genom samverkan med Göteborgs Universitet och Hantverkslaboratoriet har Gunnebo haft två gästhantverkare inom trädgårdsskötsel och en inom hästbruk som alla drivit egna forskningsprojekt inom sina hantverksområden.  2015-2020 var Gunnebos chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler samverkansdoktorand vid Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs Universitet. I doktorandprojektet genomfördes forskarutbildningen på Göteborgs Universitet medan trädgården på Gunnebo slott användes som laboratorium.

Sedan 2019 finns ett samarbetsavtal mellan Gunnebo Slott och Trädgårdar och Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet. Avtalet kommer konkret att resultera i projekt där hantverkskunskapen rekonstrueras, eller återtas, olika redskap och metoder testas och utvärderas och spetskunskap utvecklas hos hantverkare och entreprenörer. Göteborgs universitet kommer att bidra med sin kunskap i återskapandet av de fysiska 1700-talsmiljöerna på Gunnebo, i synnerhet engelska parken, kulturlandskapet och slottets interiörer.

Ny bok om Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg

Genom ett treårigt forskningsbidrag från Torsten Söderbergs stiftelse har Gunnebos slottsarkitekt och tekn. dr i arkitekturhistoria Stefan Günther 2017–2022 getts möjlighet att forska om Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg. Forskningen kommer under 2023 att resultera i en bok med arbetstitel ”Carl Wilhelm Carlberg. Gunnebo slott och den nyklassicistiska villans konstnärliga program”.