Erasmus+: Crafts Skills for Garden Conservation

Erasmus+ projektet bjuder in till webbseminarier

Gunnebo är en av initiativtagarna till Erasmus+ projektet Craft Skills for Garden Conservation och vi koordinerar projektet tillsammans med VEA i Norge. Projektet erbjuder både praktiska workshops och webbseminarier (de sistnämnda är kostnadsfria och öppna för alla). Håll utkik här för mer information om kommande aktiviteter.

Workshop 28-29 juni på Gunnebo Slott och Trädgårdar

Kan vi lära oss något av hur häckar i historiska trädgårdar sköttes förr och hur kan vi applicera dessa traditionella hantverkstekniker för mer hållbara trädgårdar i framtiden?

Under två dagar – 28 och 29 juni – hålls en workshop på Gunnebo Slott och Trädgårdar där vi tillsammans undersöker hur gamla traditionella tekniker och verktyg påverkar såväl den estetiska som den hortikulturella utvecklingen av häckar.

Med oss på workshopen har vi experter från Storbritannien som ska berätta och visa metoder för hur försummade häckar kan få tillbaka liv och grönska och bli friska igen.

Workshopen vänder sig till redan yrkesverksamma trädgårdsmästare. Läs mer om workshopen på gardenconservation.eu där du också kan se det fulla programmet och anmäla ditt deltagande.

Mer om workshopen >

Om Crafts Skills for Garden Conservation

”Hantverket i historiska trädgårdar är av stort värde på många sätt: det bidrar till bevarande av det gröna kulturarvet, det främjer biologisk mångfald, det skapar social värden och det är kul! Jag vill få fler att upptäcka det.” 

Så berättar Joakim Seiler, Chefsträdgårdsmästare på Gunnebo och en av initiativtagarna till projektet Crafts skills for garden conservation (Hantverk för vård av historiska trädgårdar), ett nytt projekt inom Erasmus+.

Projektets handlar om att bygga upp samt sprida kunskap om vård av det gröna kulturarvet i  form av historiska trädgårdar i Europa. Det gröna kulturarvet består av levande material som förändras och behöver ständig skötsel. Kunskapsnivån inom skötseln är avgörande för bevarandet av de naturvärden och kulturvärden som finns i historiska trädgårdar och syftet med projektet är att stärka denna kunskap internationellt.

Gunnebo har sedan 25 år en stark profil som lärandemiljö inom traditionellt hantverk. Vi har utvecklat ett kunnande som är relevant för andra historiska miljöer i Europa att ta del av. Samtidigt är vi intresserade av att lära mer av andra inom fältet.

Gunnebos chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler är en av initiativtagarna till projektet tillsammans med VEA i Norge som koordinerar projektet. Han har genom sina doktorandstudier 2015-2020 utvecklat och fördjupat kunskapen om vården av historiska trädgårdar. Denna kunskap tillsammans med andras kunskaper kommer att spridas i projektet.

I första hand vänder sig projektet till branschfolk och erbjuder webinarier och worksshops inom olika skötselteman. Webinarierna är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade medan workshopsen kräver att man ansöker om en plats och arbetar eller studerar inom branschen.

Läs mer om projektet här