Erasmus+: Crafts Skills for Garden Conservation

Erasmus+ bjuder in till webbseminarier och workshops

Gunnebo är en av initiativtagarna till Erasmus+ projektet Craft Skills for Garden Conservation och vi koordinerar projektet tillsammans med VEA i Norge. Projektet erbjuder praktiska workshops och webbseminarier (de sistnämnda är kostnadsfria och öppna för alla). Kommande webbinarier och workshops hittar du här.

Skötsel av orangeriväxter i historiska trädgårdar

Orangerier kan betraktas som en slags symbios mellan växter och trädgårdsarkitektur. Vissa växter skulle inte kunna överleva i vårt klimat utan det skydd som orangerierna erbjuder, och utan växterna skulle orangerierna vara meningslösa.

Webbinarium 7 november 2023:

Internationella experter presenterar planteringsblandningar, vatten- och näringsbehov, gödsling, växter under vinterperioden och beskärning. Dessutom kan du lyssna till orangeriernas historia, modernisering av orangerier och utformningen av utrymmena runt byggnaderna.

Workshop 2024:

Resultaten från webbinariet kommer att följas upp med en praktisk workshop på Botaniska trädgården vid Universitetet i Münster och Schloss Dyck. Mer information kommer.

Mer information och anmälan

Skötsel av trädgårdsgångar och stenmurar i historiska trädgårdar

Trädgårdsgångar och stenmurar utgör grundläggande strukturer i de flesta historiska trädgårdar. Trädgårdens gångar kan vara dolda under jordlager och knappt skönjbara då material, hållbarhet och ändamål varierar. Vilken historia kan en gång ha, och hur kan den bibehållas för framtiden?

Bakom stenmurar i historiska trädgårdar och det omgivande landskapet finns en mångfacetterad historia. Byggtekniker, material, underhållsarbete och naturen påverkar stenmurarna på många sätt. Konstruktion, underhåll och restaurering kräver betydande färdigheter, både när det gäller praktiskt hantverk och en djup förståelse för deras mångsidiga värden.

Webbinarium 21 november 2023:

Under webbinariet kan du lyssna till internationella experter berätta om stigar och stenmurar som utgör en del av den gröna och det byggda kulturarvet i historiska trädgårdar. Utmaningar på grund av klimatförändringar kommer att diskuteras, liksom hur modern teknik kan användas för dokumentation. Hur samlar man och sprider kunskap om ett hantverk som i vissa delar av världen minskar snabbt?

Workshop 2024:

Resultaten från webbinariet kommer att följas upp med en praktisk workshop på Gunnebo Slott och Trädgårdar. Mer information kommer.

Mer information och anmälan

 

Om Crafts Skills for Garden Conservation

”Hantverket i historiska trädgårdar är av stort värde på många sätt: det bidrar till bevarande av det gröna kulturarvet, det främjer biologisk mångfald, det skapar social värden och det är kul! Jag vill få fler att upptäcka det.” 

Så berättar Joakim Seiler, Chefsträdgårdsmästare på Gunnebo och en av initiativtagarna till projektet Crafts skills for garden conservation (Hantverk för vård av historiska trädgårdar), ett nytt projekt inom Erasmus+.

Projektets handlar om att bygga upp samt sprida kunskap om vård av det gröna kulturarvet i  form av historiska trädgårdar i Europa. Det gröna kulturarvet består av levande material som förändras och behöver ständig skötsel. Kunskapsnivån inom skötseln är avgörande för bevarandet av de naturvärden och kulturvärden som finns i historiska trädgårdar och syftet med projektet är att stärka denna kunskap internationellt.

Gunnebo har sedan 25 år en stark profil som lärandemiljö inom traditionellt hantverk. Vi har utvecklat ett kunnande som är relevant för andra historiska miljöer i Europa att ta del av. Samtidigt är vi intresserade av att lära mer av andra inom fältet.

Gunnebos chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler är en av initiativtagarna till projektet tillsammans med VEA i Norge som koordinerar projektet. Han har genom sina doktorandstudier 2015-2020 utvecklat och fördjupat kunskapen om vården av historiska trädgårdar. Denna kunskap tillsammans med andras kunskaper kommer att spridas i projektet.

I första hand vänder sig projektet till branschfolk och erbjuder webinarier och worksshops inom olika skötselteman. Webinarierna är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade medan workshopsen kräver att man ansöker om en plats och arbetar eller studerar inom branschen.

Läs mer om projektet här