Erasmus+: Crafts Skills for Garden Conservation

Erasmus+ projektet bjuder in till webbseminarier

Gunnebo är en av initiativtagarna till Erasmus+ projektet Craft Skills for Garden Conservation och vi koordinerar projektet tillsammans med VEA i Norge. Nu erbjuder vi flera webbseminarier som är kostnadsfria och öppna för alla. Välkommen att registrera dig för de kommande två webbseminarierna.

Internationella experter berättar om  ”Trees in Historic Gardens in Climate Change” och ”Hedges and topiary cultivation in Historic Gardens”

7 februari 2023: ”Hedges and topiary cultivation in Historic Gardens”

Välkomna att delta på kostnadsfritt webbinarium om häckar och topiarier! Häckar och topiarier är viktiga strukturella och dekorativa element i de flesta historiska trädgårdar. Detta webbinarium kommer presentera skötselmetoder, växtval, växtsjukdomar,  det gröna kulturarvet, hållbarhet och biologisk mångfald samt klimatförändringarna i förhållande till trädgårdar och i synnerhet häckar och topiarier. Vi kommer visa både stora och små häckar, gamla  och nya häckar i berömda europeiska trädgårdar. Talare är:

Dr. Jan Woudstra, University of Sheffield. David Swanton, Head Gardener Powis Castle, Chris Poole, European Boxwood and Topiary Society EBTS UK. Willem Zieleman,  garden advisor and former Head Gardener Het Loo Palace, Jenny Bowden, Horticultural Advisor and Lenka Cooke, RHS. Nigel Adams, Dr. Tijana Blanusa, Principal Horticultural Scientist, RHS. Dr. Joakim Seiler, Head Gardener Gunnebo House and University of Gothenburg.

Registrera dig här: 

”Hedges and topiary cultivation in Historic Gardens”

För mer info: gardenconservation.eu

Om Crafts Skills for Garden Conservation

”Hantverket i historiska trädgårdar är av stort värde på många sätt: det bidrar till bevarande av det gröna kulturarvet, det främjer biologisk mångfald, det skapar social värden och det är kul! Jag vill få fler att upptäcka det.” 

Så berättar Joakim Seiler, Chefsträdgårdsmästare på Gunnebo och en av initiativtagarna till projektet Crafts skills for garden conservation (Hantverk för vård av historiska trädgårdar), ett nytt projekt inom Erasmus+.

Projektets handlar om att bygga upp samt sprida kunskap om vård av det gröna kulturarvet i  form av historiska trädgårdar i Europa. Det gröna kulturarvet består av levande material som förändras och behöver ständig skötsel. Kunskapsnivån inom skötseln är avgörande för bevarandet av de naturvärden och kulturvärden som finns i historiska trädgårdar och syftet med projektet är att stärka denna kunskap internationellt.

Gunnebo har sedan 25 år en stark profil som lärandemiljö inom traditionellt hantverk. Vi har utvecklat ett kunnande som är relevant för andra historiska miljöer i Europa att ta del av. Samtidigt är vi intresserade av att lära mer av andra inom fältet.

Gunnebos chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler är en av initiativtagarna till projektet tillsammans med VEA i Norge som koordinerar projektet. Han har genom sina doktorandstudier 2015-2020 utvecklat och fördjupat kunskapen om vården av historiska trädgårdar. Denna kunskap tillsammans med andras kunskaper kommer att spridas i projektet.

I första hand vänder sig projektet till branschfolk och erbjuder webinarier och worksshops inom olika skötselteman. Webinarierna är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade medan workshopsen kräver att man ansöker om en plats och arbetar eller studerar inom branschen.

Läs mer om projektet här